en galegoen españolin english

FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña

A Axencia

Pescudar no sitio

Normas do Habitat Galego

(Domingo, 20 de abril de 2008)

Entraron en vigor as novas Normas do Habitat Galego, reguladas no decreto 262/2007, da Xunta de Galicia.

Como novas máis salientables, no eido da enerxía e do medio ambiente, cabe destaca-lo seguinte:
+ O deseño das vivendas respostará a criterios bioclimáticos.
+ Esixese dotar de renovación de aire filtrado, en cumplimento co estabrecido no RITE.
+ Pide que se elimine a acumulación de gas radón (radiactivo)
+ Prima o uso da iluminación natural.
+ Mellorá o aillamento térmico das envolventes nun 20% o sinalado no CTE.
+ Aumenta a aportación solar mínima para a preparación da auga quente sanitaria. Pasa do 30% nas zonas 1 e 3 a un 50%. Na zona 3 pasa do 50% ao 70%.
+ No campo do medio ambiente, obriga á reutilización das augas grises (previo tratamento). No caso das vivendas ailladas, obriga a compostar os residuos orgánicos.

Pódese consulta-lo texto integro no seguinte enlace: Normas do Habitat Galego

 


© FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
Enderezo: Casa da Enerxía, Rúa Alcalde José Vilaboy Pajón, s/n. 15320 As Pontes (A Coruña)
Teléfono (+34) 981 102 111 - correo electrónico: info@faepac.org
Exención de responsabilidade: O contido deste sitio só compromete ao seu autor e non reflexa necesariamente a opinión das Comunidades Europeas. A Comisión Europea non é responsábel da utilización que se poida dar á información que figura no mesmo. MÁIS INFORMACIÓN