en galegoen españolin english

FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña

A Axencia

Pescudar no sitio

Xeotérmica

Esta enerxía basease no aproveitamento do calor que existe nas capas internas da terra, pode ser de dous tipos, de baixa temperatura, ou de alta temperatura:

  • Os de baixa temperatura son de uso máis domestico, a enerxía que se recolle emprégase en calefación e en produción de auga quente sanitaria. Usan o grádente de temperaturas da pelica terrestre, que está entre 10ºC e 60ºC cada Km que se profundiza.

  • Os de alta temperatura aproveitan os residuos de actividade volcánica recente, existentes no subsolo, para producir vapore, para uso industrial, ou para producir electricidade.

Sistema de xeración de electricidade por medio de enerxía xeotérmica (Fonte: INEGA)Utilidades

© FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
Enderezo: Casa da Enerxía, Rúa Alcalde José Vilaboy Pajón, s/n. 15320 As Pontes (A Coruña)
Teléfono (+34) 981 102 111 - correo electrónico: info@faepac.org
Exención de responsabilidade: O contido deste sitio só compromete ao seu autor e non reflexa necesariamente a opinión das Comunidades Europeas. A Comisión Europea non é responsábel da utilización que se poida dar á información que figura no mesmo. MÁIS INFORMACIÓN