en galegoen españolin english

FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña

A Axencia

Pescudar no sitio

Solar Térmica

 

A enerxía solar é a enerxía que, producida polas reacións de fusión nuclear que se producen no sol, chegan a nós en forma de fotóns, que se poden aproveitar para producir calor ou electricidade.

No caso da solar térmica, o aproveitamento da enerxía é para producir calor. O sistema que se emprega, é o de quentar un líquido caloportador (en xeral auga con anticonxelante) e transmitir este calor a unha fonte de auga, que se empregará como auga de consumo, ou para calefacción.

O sistema divídese en varias partes:

  • Captación: formado por paneis solares, poden ser planos ou de baleiro, ou do sistema “heat pipe”

  • Intercambiador: aquí o líquido caloportador cede o seu calor á auga. Pode ser un intercambiador de calor, ou pode facerse dentro do acumulador de auga quente, onde se usa un serpentín, para poder facer o proceso de intercambio

  • Regulador: sistema de apoio que controla a produción de calor nos paneis, as temperaturas nos dous circuítos, e a temperatura de auga de consumo

  • Acumulador: tanque onde se acumula a auga quente, tamén pode ser o lugar onde se fai o intercambio de calor entre os dous circuítos

  • Auxiliares: composto por bombas de recirculación, electroválvulas, válvulas mesturadoras, purgadores, vaso de expansión, etc.

  • Sistema de apoio: aínda que non forma parte do sistema de enerxía solar, o sistema de apoio e imprescindible, cando este non pode subministrar o 100% do consumo. Este sistema pode ser calquera tipo de caldeira, a gas, fuel-oleo ou electricidade.

Este tipo de sistema, pódese empregar tanto en vivendas unifamiliares ou en edificios, de feito o Código Técnico da Edificación (CTE), obriga ás novas construcións a dotarse de sistemas de apoio solar, para a produción de auga quente sanitaria.

En usos industriais, tamén é aplicable a enerxía solar, onde se precise auga quente en grandes cantidades, ou auga a gran temperatura, pódense deseñar instalacións que cumpran á perfección estes obxectivos.Utilidades

© FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
Enderezo: Casa da Enerxía, Rúa Alcalde José Vilaboy Pajón, s/n. 15320 As Pontes (A Coruña)
Teléfono (+34) 981 102 111 - correo electrónico: info@faepac.org
Exención de responsabilidade: O contido deste sitio só compromete ao seu autor e non reflexa necesariamente a opinión das Comunidades Europeas. A Comisión Europea non é responsábel da utilización que se poida dar á información que figura no mesmo. MÁIS INFORMACIÓN