en galegoen españolin english

FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña

A Axencia

Pescudar no sitio

Quen somos

 A Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña FAEPAC, constitúese o 10 de maio de 2006 coma unha institución sen ánimo de lucro, administrativa e legalmente independente e autónoma. Segundo a Orde do 28 de xullo de 2006 clasifícase como de «interese industrial» adscribíndose á Consellería de Innovación e Industria, que terá que exercer o protectorado sobre ela e o 15 de setembro de 2006 declárase de «interese galego» e ordénase a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

A Axencia Enerxética Provincial da Coruña forma parte dun consorcio transnacional con tres axencias da enerxía europeas para levar a cabo o proxecto «Enerxía Intelixente para Europa IEE» onde a Deputación Provincial de A Coruña liderou o nacemento e actúa como coordinadora das axencias ante a Comisión Europea durante os tres primeiros anos:

O ámbito xeográfico no que a FAEPAC desenvolve as súas actuacións é o territorio da provincia da Coruña.Utilidades

© FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
Enderezo: Casa da Enerxía, Rúa Alcalde José Vilaboy Pajón, s/n. 15320 As Pontes (A Coruña)
Teléfono (+34) 981 102 111 - correo electrónico: info@faepac.org
Exención de responsabilidade: O contido deste sitio só compromete ao seu autor e non reflexa necesariamente a opinión das Comunidades Europeas. A Comisión Europea non é responsábel da utilización que se poida dar á información que figura no mesmo. MÁIS INFORMACIÓN