en galegoen españolin english

FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña

A Axencia

Pescudar no sitio

Plan Enerxético da Provincia da Coruña 2007-2012

O desenvolvemento económico experimentado nos últimos anos polo noso país disparou o consumo da enerxía. De ahí a necesidade de establecer unha política enerxética que asegure o suministro, a súa calidade, a diversificación de fontes enerxéticas e todo dun xeito máis eficiente e respetuoso co medio ambiente.

O Plan Enerxético da Provincia da Coruña 2007-2009 pretende ser o punto de referencia para futuras actuacións que satisfagan os obxectivos anteriores. Para elo, despois de definir o contexto enerxético que presenta A Coruña e a partir deste estímase a demanda de enerxía para o ano 2011 para, finalmente, establecer plans de actuación que permitan cubrir de forma máis eficaz e limpa posible esta demanda.Utilidades

© FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
Enderezo: Casa da Enerxía, Rúa Alcalde José Vilaboy Pajón, s/n. 15320 As Pontes (A Coruña)
Teléfono (+34) 981 102 111 - correo electrónico: info@faepac.org
Exención de responsabilidade: O contido deste sitio só compromete ao seu autor e non reflexa necesariamente a opinión das Comunidades Europeas. A Comisión Europea non é responsábel da utilización que se poida dar á información que figura no mesmo. MÁIS INFORMACIÓN