en galegoen españolin english

FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña

A Axencia

Pescudar no sitio

Organigrama

O padroado da Fundación é o órgano superior de gobierno. Os seus membros representan as seguintes entidades públicas e privadas:

Logotipo da Deputación da Coruña
Deputación da Coruña
http://www.dicoruna.es

Logotipo do Concello de As Pontes
Concello de As Pontes
http://www.aspontes.org

Concello de Cerceda
Concello de Cerceda
http://www.cerceda.es

Logotipo de SOGAMA
Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A. (SOGAMA)
http://www.sogama.es


Son patronos eleitivos, designados polos anteriores:

Logotipo da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas
Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia
http://www.conselleriaiei.com

Logotipo da Universidade da Coruña
Universidade da Coruña
http://www.udc.es

Logotipo da Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Santiago de Compostela
http://www.usc.es

Logotipo da Unión de Consumidores de Galicia
Unión de Consumidores de Galicia
http://www.ucgal.org

A fundacion contará con dous órganos complementarios: o Comité Científico e o Comité de Supervisión. As súas tarefas son de apoio e asesoramento ao padroado.

O Presidente da FAEPAC é D. Valentín González Formosos, na función de Presidente da Deputación da Coruña.

O Vicepresidente de FAEPAC é Dª. Goretti Sanmartín Rei

O cadro de persoal co que conta a Axencia para desenvolver as suas actividades está formado por:

Dirección:

D. Jesús Castro Lozano

Administración:

Dna. Eva Rios Silveira.

Departamento Técnico:

D. Jose Manuel Golpe Acuña (Técnico en Enerxías Renovábeis).

Dna. Mª Rosario Méndez Gil (Técnico de Planificación Enerxética).Utilidades

© FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
Enderezo: Casa da Enerxía, Rúa Alcalde José Vilaboy Pajón, s/n. 15320 As Pontes (A Coruña)
Teléfono (+34) 981 102 111 - correo electrónico: info@faepac.org
Exención de responsabilidade: O contido deste sitio só compromete ao seu autor e non reflexa necesariamente a opinión das Comunidades Europeas. A Comisión Europea non é responsábel da utilización que se poida dar á información que figura no mesmo. MÁIS INFORMACIÓN