en galegoen españolin english

FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña

A Axencia

Pescudar no sitio

Obxectivos da Fundación

A Fundación ten como fin principal a mellora e o aproveitamento dos recursos enerxéticos provinciais, así como a sensibilización das autoridades locais, as empresas e os cidadáns sobre a escaseza de recursos enerxéticos.

Ademais, ten as seguintes fins:

 •  Incentivar a difusión do uso racional da enerxía, dos recursos enerxéticos locais e das fontes renovábeis nos sectores de produción de bens e servizos (PEMEs e Industria), en colaboración co INEGA e a administración pública
 •  Favorecer a diversificación, información e utilización óptima das enerxías renovábeis
 •  Mellorar a seguridade enerxética
 •  Promover e manter o aforro enerxético
 •  Favorecer a integración dos obxectivos enerxéticos nos sectores ambientais e nos sectores produtivos locais
 •  Protexer o medio natural e reducir o impacto da polución e uso da tecnoloxía
 •  Reforzar e favorecer a investigación tecnolóxica sobre a enerxía


Información relacionada...

Participamos

  ver máis


  Utilidades

  © FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
  Enderezo: Casa da Enerxía, Rúa Alcalde José Vilaboy Pajón, s/n. 15320 As Pontes (A Coruña)
  Teléfono (+34) 981 102 111 - correo electrónico: info@faepac.org
  Exención de responsabilidade: O contido deste sitio só compromete ao seu autor e non reflexa necesariamente a opinión das Comunidades Europeas. A Comisión Europea non é responsábel da utilización que se poida dar á información que figura no mesmo. MÁIS INFORMACIÓN