en galegoen españolin english

FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña

A Axencia

Pescudar no sitio

Observatorio

O Observatorio da FAEPAC é o instrumento da Axencia para levar a cabo o seguimento constante da situación enerxética da súa zona de influencia.


 A información que xere o Observatorio será de utilidade á propia FAEPAC, entidades e organismos implicados. Elaborará estudos que faciliten a análise da situación enerxética da provincia da Coruña, para realizar o seguimento e desenvolvemento axeitado das actividades enerxéticas da área territorial da súa competencia. Identificará necesidades enerxéticas futuras, co fin de detectar adoitadamente as debilidades en materia de enerxía, determinando opcións estratéxicas aplicábeis.Información relacionada...

Previsións

  ver máis

  Balances

   ver máis


   Utilidades

   © FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
   Enderezo: Casa da Enerxía, Rúa Alcalde José Vilaboy Pajón, s/n. 15320 As Pontes (A Coruña)
   Teléfono (+34) 981 102 111 - correo electrónico: info@faepac.org
   Exención de responsabilidade: O contido deste sitio só compromete ao seu autor e non reflexa necesariamente a opinión das Comunidades Europeas. A Comisión Europea non é responsábel da utilización que se poida dar á información que figura no mesmo. MÁIS INFORMACIÓN