en galegoen españolin english

FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña

A Axencia

Pescudar no sitio

Lexislación

Listado de lexislación, do sector enerxético, actualizado.

Faepac ofrécelles o servizo de consultar todas as disposicións
legais, relaccionadas co sector da enerxía, e o seu relacción
co medio.

Pode consultar no listado Excell, filtrando por temas e subtemas, a
disposición que está a buscar.

Na primeira columna da esquerda, clasifícanse as disposicións por tipo,
También clasifícanse polo seu ámbito de aplicación, autonómico,
nacional ou europeo. ou por último clasifícanse en temas e subtemas.

TIPO

TEMA

SUBTEMA

Anuncio Biocarburantes Auga
Borrador Combustibles Axudas
CircularEficiencia Biomasa
Comunicación (COM) Fundación Contaminantes
Corrección (CORREC)  InvestigaciónCoxeración
Decreto (DEC) Medio AmbienteEléctrica
Directiva (DIR)  Mercado eléctricoEmisiones
Enmenda Mercados Eólica
Instancia (INST) Regulamentos Gas
Lei Renovables Kioto
Orde (ORDE) Tarifas Petróleo
Real Decreto (R.D.)Puntos de Medida
Real Decreto Lei (R.D.L.)  Solar
Ratificación (RATIF)Solar Fotovoltaica
Recurso Tarifas
Resolución
Sentenza

 Se desexa ver a disposición, non ten máis que a solicitar, vía mail,
e remitirémoslla á maior brevidade.

Listado lexislación enerxética


Información relacionada...

Europea

  ver máis

  Estatal

  •  30/09/2007
  •  30/08/2007
  •  29/06/2007
  ver máis

  Autonómica

  •  03/07/2007
  •  05/06/2007
  •  27/05/2007
  ver máis


  Utilidades

  © FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
  Enderezo: Casa da Enerxía, Rúa Alcalde José Vilaboy Pajón, s/n. 15320 As Pontes (A Coruña)
  Teléfono (+34) 981 102 111 - correo electrónico: info@faepac.org
  Exención de responsabilidade: O contido deste sitio só compromete ao seu autor e non reflexa necesariamente a opinión das Comunidades Europeas. A Comisión Europea non é responsábel da utilización que se poida dar á información que figura no mesmo. MÁIS INFORMACIÓN