en galegoen españolin english

FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña

A Axencia

Pescudar no sitio

Enerxías

 O crecente desenvolvemento industrial da nosa sociedade, así como os avances na calidade de vida e confort, producen un incremento no consumo das enerxías, en especial da electricidade e combustibles de locomoción. Tamén o constante uso de enerxías fósiles, como carbón, gas e petróleo levan consigo un aumento dos gases de efecto invernadoiro, que contribúen ao quentamento global do planeta, así aumentan os gases contaminantes derivados da queima de sulfuros.

En resposta a estes problemas, no século pasado, o home entendeu que non se podía progresar a costa do planeta, polo que naceron plans e programas do fomento de enerxías limpas.

As enerxías renovábeis se definen como as que se producen de forma continua, son inesgotábeis e o sol está na orixe de todas elas. A avantaxe principal das enerxías renovábeis é a do seu menor impacto ambiental porque reducen a emisión de productos contaminantes á atmosfera pero ademais a distribución xeográfica é menos concentrada, son autóctonas, e poden producirse a pequena escala”

 

  

 Utilidades

© FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
Enderezo: Casa da Enerxía, Rúa Alcalde José Vilaboy Pajón, s/n. 15320 As Pontes (A Coruña)
Teléfono (+34) 981 102 111 - correo electrónico: info@faepac.org
Exención de responsabilidade: O contido deste sitio só compromete ao seu autor e non reflexa necesariamente a opinión das Comunidades Europeas. A Comisión Europea non é responsábel da utilización que se poida dar á información que figura no mesmo. MÁIS INFORMACIÓN