en galegoen españolin english

FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña

A Axencia

Pescudar no sitio

A Enerxía do Mar

O mar é sen dúbida unha das fontes potenciais de enerxía máis grandes que existen, dende o seu aproveitamento como emprazamento de parques eólicos “off-shore” ata o aproveitamento das mareas ou das ondas, presentan un panorama de futuro, cheo de expectativas, aínda que na actualidade non exista un desenvolvemento tecnolóxico axeitado.

Históricamente na provincia de A Coruña, existen instalacións que aproveitaban este tipo de enerxía, como os muíños de Acea da Ma, en Culleredo ou o muíño das Aceñas en Narón. En ámbolos dous casos aprovéitase a subida das mareas para move-los rodicios.

Segundo o tipo de aproveitamento, a enerxía do mar divídese en:

  • Enerxía das mareas: basease no aproveitamento da diferencia de nivel que provocan os movementos das mareas, entre a preamar e a baixamar. Cando a marea sube, aproveitase para anegar unha área de terreo situado na cota cero das mareas embalsando esta auga, e deixandoa saír despois de que se produce a baixamar. Tanto no tempo de suba da marea, como no posterior desembalse de auga, unha turbina situada estratexicamente no lugar de paso da auga, xira co fin de producir electricidade.

A central máis grande do mundo, de este tipo, atópabase en Francia, no estuario de Rance, tiña unha potencia instalada de 240 Mw e pechou despois de varias décadas funcionando.

  • Enerxía das ondas: este tipo de aproveitamento, ten diversas vertentes, a máis coñecida e o de columna de auga oscilante, no que o movemento das ondas, empurra unha porción de aire, que se comprime e expande por efecto destas, este ar pode mover unha turbina, que a súa vez produce electricidade.

A pranta máis grande do mundo, atopase en Wizhinja (India) con unha potencia instalada de 150 Kw.


Esquema dunha central de aproveitamento de enerxía das ondas (Fonte: INEGA)

                                                                                     Fonte: INEGA

Outro tipo de tecnoloxía usada é a que aproveita o movemento superficial das ondas, usando grandes cilindros para aproveita-la diferencia de altitude que se produce entre os picos das ondas, e así comprimir o ar, que a súa vez moverá as turbinas que xenerarán a electricidade. Hai varias instalacións deste tipo en Europa, en Escocia e Portugal, sendo esta última a mais grande delas con unha potencia de 3 Mw, na primeira fase, dun proxecto que chegará aos 24 mw (proxecto Pelamis).

Aproveitamento do grádente térmico do mar; a diferencia de temperaturas, entre a auga da superficie, e a auga das profundidades mariñas pode ter máis de 20 ºC nunha distancia inferior a 100 metros. Estes cambios tan bruscos de temperatura, prodúcense e zonas tropicais, sendo moito menor, nas augas distantes do ecuador.

Este sistema basease na condensación de gases a partir da auga fría, e súa evaporación por medio da auga cálida, neste proceso, libérase enerxía.

Na actualidade existe unha planta de 1 Mw na costa de Hawai, e outro similar no Xapón.Utilidades

© FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
Enderezo: Casa da Enerxía, Rúa Alcalde José Vilaboy Pajón, s/n. 15320 As Pontes (A Coruña)
Teléfono (+34) 981 102 111 - correo electrónico: info@faepac.org
Exención de responsabilidade: O contido deste sitio só compromete ao seu autor e non reflexa necesariamente a opinión das Comunidades Europeas. A Comisión Europea non é responsábel da utilización que se poida dar á información que figura no mesmo. MÁIS INFORMACIÓN