en galegoen españolin english

FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña

A Axencia

Pescudar no sitio

Biomasa

A utilización da biomasa como fonte de enerxía acompaña ao home dende o principio dos tempos, dende que o home aprendeu a utilizar o lume para o seu beneficio, consiste no aproveitamento da materia procedente da fotosíntese vexetal, que a súa vez é desencadenante da cadea biolóxica. As plantas, que conteñen clorofila, transforman o dióxido de carbono e a auga en material orgánico de alto contido enerxético mediante a fotosíntese

Este material pode ser posteriormente transformado en enerxía térmica, eléctrica ou biocarburantes. A biomasa pola súa orixe, divídese en animal e vexetal, sendo esta última a que máis aplicacións ten hoxe en día

As fontes de obtención de biomasa, máis salientables, son as seguintes:

 • Residuos forestais: proceden das intervencións do home sobre os montes (podas, rozas, limpezas, rareos)

 • Residuos agrícolas: poden ser excedentes de palla de cereais, forraxes, residuos de podas de viñedos; ou un dos máis usados, que é o óso das olivas

 • Residuos gandeiros: principalmente son os excrementos de animais de granxa

 • Residuos industriais: son os remanentes de procesos industriais, poden ser moi diversos, dende palets de madeira e serraduras ata limpas de pescado

 • Augas residuais: nas depuradoras poden concentrarse cantidades importantes de lodos e biogas, aproveitable para outros procesos

 • Residuos Sólidos Urbanos (RSU): Na provincia de A Coruña temos dous exemplos de como se aproveita este combustible, un na planta que SOGAMA ten en Cerceda, e outro na planta de RSU de Nostián, en A Coruña

 • Cultivos enerxéticos: son plantas cultivadas co obxecto de ser aproveitadas como biomasa transformable en biocombustible. Os máis utilizados son a cana de azucre, algúns cereais (avea, trigo, cebada, millo), o cardo, a remolacha de azucre, xirasol, etc.
Noutras latitudes, investigan co uso de palmeiras, ou froitos como a xoxoba.

Unha vez obtida a biomasa, a súa transformación en enerxía se pode facer de moitas maneiras, as máis comúns son as seguintes:
 1. Métodos termoquímicos, segundo sexa a orixe da biomasa, pódese facer por combustión, como se fai nas caldeiras de calefacción doméstica de leña, ou nas plantas de biomasa como a que existe en Allariz (Ourense)

 1. Gasificación/Pirólise: aplícanse temperaturas elevadas con poucas cantidades de oxíxeno, liberando no proceso monóxido e dióxido de carbono, hidróxeno e metano, tamén se pode obter como residuo do proceso, carbón vexetal

 1. Métodos biolóxicos ou químicos: baséanse na aplicación de microorganismos que contribúen ao proceso de degradación da biomasa, obtendo produtos de alto contido enerxético. Os que máis se utilizan son os seguintes:
   • Fermentación alcohólica: neste proceso con diferentes fases de fermentación se transforma o carbono acumulado nas plantas, en alcohol segundo o tipo de biomasa; estes procesos teñen un consumo enerxético que pode non cumprir cos parámetros renovábeis. Deste xeito se consiguen os biocrburantes tales como bioetanol ou biodiesel
   • Fermentación metánica, ou dixestión anaerobia: neste proceso, entran como parte activa, determinados microbios, que en ausencia de oxíxeno xeneran gases coma o metano e o dióxido de carbono. Este proceso úsase nas plantas de biodixestión de residuos urbáns, nas depuradoras de augas residuais, e na fermentación de residuos gandeiros.

Os combustibles que se obteñen con estes procesos teñen moitas vantaxes medio ambientais, A emisión de xofre á atmosfera coa combustión é escaso, non liberan partículas, e a produción de cinzas è reducido, e estas pódense reutilizar coma compost ou abonos.Utilidades

© FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
Enderezo: Casa da Enerxía, Rúa Alcalde José Vilaboy Pajón, s/n. 15320 As Pontes (A Coruña)
Teléfono (+34) 981 102 111 - correo electrónico: info@faepac.org
Exención de responsabilidade: O contido deste sitio só compromete ao seu autor e non reflexa necesariamente a opinión das Comunidades Europeas. A Comisión Europea non é responsábel da utilización que se poida dar á información que figura no mesmo. MÁIS INFORMACIÓN