en galegoen españolin english

FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña

A Axencia

Pescudar no sitio

Aforro enerxético

O incremento do consumo de fontes de enerxía aumentou un 17% dende o período 1997 – 2000, e a falta de datos actualizados, podemos prever que o consumo segue a alza.

Este aumento de consumo leva consigo unha forte dependencia dos combustibles fósiles e do exterior, xa que a maioría dos combustibles fósiles son importados, ata o punto de que en España importase ata un 75% da enerxía que se consume.

Á vista deste escenario, faise imprescindible unha concienciación xeral sobre o aforro da enerxía, e o seu consumo responsable.

 Para concienciarnos a todos, e darnos as pautas de conducta axeitadas para levar a cabo este aforro, tanto o IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético), como o INEGA (Instituto Enerxético de Galicia), desenrolan campañas es estes aspectos. Recomendamos visita-la guía do aforro enerxético do Inega onde atoparemos cumprida información sobre o aforro enerxético.

FAEPAC, na súa contribución ao fomento do aforro, elaborará unhas guías orientadas tanto ao sector doméstico coma as institucións públicas. Namentres non chega a súa publicación ofrecemos uns consellos sinxelos para por en práctica.Utilidades

© FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
Enderezo: Casa da Enerxía, Rúa Alcalde José Vilaboy Pajón, s/n. 15320 As Pontes (A Coruña)
Teléfono (+34) 981 102 111 - correo electrónico: info@faepac.org
Exención de responsabilidade: O contido deste sitio só compromete ao seu autor e non reflexa necesariamente a opinión das Comunidades Europeas. A Comisión Europea non é responsábel da utilización que se poida dar á información que figura no mesmo. MÁIS INFORMACIÓN