en galegoen españolin english

FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña

A Axencia

Pescudar no sitio

Actividades FundacionaisA Fundación, para a consecución das súas fins, pode realizar as seguintes actividades:

 •  Realización de estudos de planificación e programación para estabelecer un plan de actuación enerxética a nivel provincial

 • Favorecer a información ao público sobre a enerxía en xeral e formación sobre programas específicos de optimización e racionalización enerxética

 • Promover as actividades de certificación e de diagnose enerxética nos edificios e as industrias

 • Fomentar a participación dos axentes locais en actuacións destinadas ao uso racional da enerxía

 • Fomentar a creación de axencias locais de enerxía

 • Fomentar o aforro da enerxía mediante a explotación eficiente dos recursos e do uso de tecnoloxías limpas

 •  Impulsar a implantación de instalacións de enerxía renovable ao través da investigación e transferencia de coñecementos e experiencias

 • Asesoramento tecnolóxico e económico no deseño e realización de estudos e investimentos en instalacións e infraestrutura enerxética

 •  Realización de cantas actividades conexas ou complementarias das anteriores resulten necesarias para a súa maior eficacia


Información relacionada...

Indicadores

  ver máis

  Balances

   ver máis


   Utilidades

   © FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
   Enderezo: Casa da Enerxía, Rúa Alcalde José Vilaboy Pajón, s/n. 15320 As Pontes (A Coruña)
   Teléfono (+34) 981 102 111 - correo electrónico: info@faepac.org
   Exención de responsabilidade: O contido deste sitio só compromete ao seu autor e non reflexa necesariamente a opinión das Comunidades Europeas. A Comisión Europea non é responsábel da utilización que se poida dar á información que figura no mesmo. MÁIS INFORMACIÓN