en galegoen españolin english

FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña

A Axencia

Pescudar no sitio

Novas:

Neste espazo informamos da actividade da axenciaXornada Práctica ICOIIG FAEPAC  ANERR 08 de Febreiro de 2018

ANERR xunto con ICOIIG e FAEPAC celebrará o próximo 08 de Febreiro no Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia. C/ Alameda, 30-32, 8º. 15003 A Coruña, unha nova xornada práctica do Campus da Rehabilitación. Punto de encontro de empresas de rehabilitación e reforma, técnicos, instaladores, administradores de fincas, fabricantes e a Administración Pública, en definitiva, todos os axentes implicados na Rehabilitación e a Reforma.

É moi interesante coñecer de primeira man as actuacións que se están realizando en rehabilitación, así como a repercusión directa e indirecta que na zona xa está a ter para rexeneración urbana e rehabilitación dos inmobles, así como para a mellora da calidade de vida e confort dos seus veciños.

A xornada comeza coa participación de institucións onde exporán as súas iniciativas en rehabilitación e Axudas. D. Oriol Sarmiento Dez, Decano do Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia; Dna. Isabel Alonso, Directora Xeral da Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación e Reforma; D. Valentín González, Presidente de Fundación Axencia Enerxética Provincial dá Coruña, Presidente da Deputación da Coruña; D. Xiao Varela, Tenente de Alcalde Delegado da área de Rexeneración Urbana, Dereito á Vivenda e Mobilidade Sostible, Concello dá Coruña.

Estas xornadas, dirixidas aos profesionais que proxecten, executen ou realicen o control de obra, preséntanse como unha oportunidade para coñecer, a través dunha visión práctica. Son solucións innovadoras en rehabilitación apoiándose en catro alicerces básicos (na medida das condicións da sala), manipulando e explicando as solucións máis adecuadas para a rehabilitación e a reforma eficiente. Serán explicados por profesionais de empresas relevantes do Sector, pondo á disposición dos asistentes a súa experiencia para elixir a solución máis adecuada en cada caso, así como a evitar erros habituais derivados dunha incorrecta elección, aplicación, instalación, control.

CAMPUS DA REHABILITACIÓN

Dentro do Plan de Dinamización da Rehabilitación de ANERR, creouse o CAMPUS da Rehabilitación, onde se desenvolverán todas as xornadas e encontros técnicos, así como terá un espazo singular na nova web que desde ANERR está a realizarse.

As Xornadas prácticas son esenciais para actualizar o noso coñecemento, así como para impulsar a Calidade e a Profesionalización do Sector.


Podes ampliar información en www.anerr.es e www.icoigg.es

Inscrición


Axudas do Inega 2018 para proxectos de aforro, eficiencia enerxética e enerxías renovables.


O Instituto Enerxético de Galcia (INEGA) ven de publicar o día 30 de xaneiro no DOG TRES liñas de axuda para proxectos que aporten aforro e eficiencia enerxética, ou investimentos en enerxías renovables.

1- Subvencións para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria, servizos e agrícola primario para o ano 2018, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo FEDER-Galicia 2014-2020 (Código IN417Y) 

Descarga do DOG
 

2- Subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de enerxías renovables destinadas a particularese cofinanciadas parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do PDR de Galicia 2014-2020. Tramitadas por medio de entidades colaboradoras que participarán na xestión destas subvencións (IN421H-IN421I )

Descarga do DOG

3- Subvencións para proxectos de enerxías renovables, para o ano 2018, Para administración local, entidades sen ánimo de lucro, comunidades de montes, empresas e autónomos, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.

Descarga do DOG

Máis información: INEGA

FAEPAC ABRE O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PARA OPTAR AOS PREMIOS ENERAGEN 2018

A Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (EnerAgen), da que FAEPAC é asociada, convoca a 10ª edición dos Premios Nacionais de Enerxía que en 2018 conta co Ente Rexional da Enerxía de Castela e León (EREN) como axencia coordinadora e co patrocinio de Rede Eléctrica de España (REE).. Estes galardóns, convocados anualmente, constitúen un recoñecemento das axencias e organismos públicos de enerxía asociados a EnerAgen, ás mellores actuacións de fomento e utilización das enerxías renovables e o uso eficiente da enerxía en todo o territorio nacional. Unha aposta en liña cos obxectivos de FAEPAC e o seu compromiso coa necesaria transición enerxética cara a un novo modelo de enerxía sostible e baixa en emisións.

Os interesados - particulares, empresas, asociacións e organizacións, tanto públicas como privadas, que teñan destacado polo seu traballo na realización de proxectos ou actuacións de fomento das enerxías renovables e a eficiencia enerxética -, poderán presentar as súas candidaturas ata o próximo día 21 de febreiro ás 14:00 h.

As actuacións que poderán acceder a premio englóbanse en cinco categorías:

· Mellor actuación de mellora enerxética en materia de Enerxías Renovables e/ou Eficiencia Enerxética.

· Mellor actuación de mellora enerxética en materia de Enerxías Renovables e/ou Eficiencia Enerxética promovida por concellos ou agrupacións de concellos de menos de 20.000 habitantes no seu conxunto.

· Mellor actuación en materia de Sensibilización e Difusión das Enerxías Renovables e/ou a Eficiencia Enerxética.

· Mellor actuación en materia de autoconsumo de carácter renovable, en instalacións novas de xeración eléctrica conectadas a rede.

· Mellor actuación en materia de mobilidade eléctrica.

Os premios están dotados economicamente con 1.500 € ao gañador en cada categoría e os premiados recibirán un diploma acreditativo nun acto de entrega público que se celebrará en León, o próximo mes de abril.

BASES DA CONVOCATORIA

FORMULARIO SOLICITUDE

Xornada Taller FAEPAC - CDTI - NOVA EDICION -

Após da cancelación da anterior convocatoria, do pasado día 30 de novembro de 2017, Adiamos de novo este interesante evento. 
O vindeiro 25 de xaneiro FAEPAC E  O Centro para o Desenrolo Tecnolóxico Industrila (CDTI) organizan unha xornada taller no pazo de Mariñán, Bergondo,.

“Melloremos a competitividade nas empresas a través de financiamento para proxectos innovadores de desenvolvemento e inversión”

Esta xornada está orientada a empresas interesadas en instrumentar a súa estratexia de diferenciación no mercado a través das actividades de I+D+i, como una panca de apoio á mellora da competitividade global.

Abordaranse os instrumentos de apoio específicos para proxectos de I+D e para proxectos de Innovación, e os mecanismos de financiamento - subvención conxunta dispoñibles.

Por último, será posible organizar xuntanzas bilaterais entre CDTI e empresas que o soliciten, para tratar necesidades específicas de cada empresa de cara á posta en marcha de proxectos de I+D+i.
Para acceder a este asesoramento personalizado, é preciso que cubran correctamente o formulario que aparece no pe deste texto e o envíen a carlos.toledo@cdti.es

PRESENTACIÓN CDTI

PRESENTACIÓN GAIN

PRESENTACIÓN ITG


GALERIA FOTOS: 1 2 3 4 5 6 7 


Xornada Técnicas sobre iluminación -Comité Español da Iluminación

O vindeiro martes 12 de  decembro, FAEPAC participa nas xornadas técnicas sobre iluminación que organiza o Comité Español da Iluminación.

O acto terá lugar no Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, na Estrada de baños de Arteixo 171, A Coruña.

Nesta xornada poderemos coñecer e debater sobre as boas prácticas no deseño e reforma de instalacións de iluminación .


Mércores 13 de setembro de 2017

XORNADA SOBRE AS LIÑAS DE AXUDAS PARA AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA

Data. Xoves 21 de setembro de 2017
Hora. De 9:00 a 14:00
Lugar. Paraninfo da Universidade da Coruña. Rúa Maestranza 9, A Coruña

FAEPAC, xunto coa Deputación provincial de A Coruña, e o Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, organiza unha xonrnada  divulgativa sobre os mecanimos de financimeto do aforro e a eficiencia enerxética que artella o IDAE.

Nesta xornada Presentaranse as Axudas para o Aforro e Eficiencia Enerxética, de forma que os Concellos de toda Galicia poidan aplicar medidas que lles permitan aforrar nos seus consumos enerxéticos, beneficiándose das axudas financiadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, dispoñibles para a súa implementación.

Programa

Dispoñibles as ponencias e fotografías para a súa descarga - Acceso a ponencias -

Martes 14 de xullo de 2017

PUBLICADOS OS MODELOS DE MEMORIA PARA AS AXUDAS A PROXECTOS DE INVERSIÓN EN ECONOMÍA BAIXA EN CARBONO PARA ENTIDADES LOCAIS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES.

A partir do 18 de xullo ás 9:00 horas estará dispoñible o aplicativo en Sede Electrónica do IDAE para presentar as solicitudes de axuda

Enlace modelos memoria


Martes 20 Xuño 2017


O sábado 17 de xuño de 2017 publicouse o Real Decreto 616/2017, de 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020.


Real Decreto 616/2017, de 16 de Xuño ENLACE

Mércores 8 de Marzo de 2017

FAEPAC PARTICIPA NA XUNTAZA REALIZADA EN VALENCIA PARA PROPOR MELLORAS LEXISLATIVAS PARA O IMPULSO DO AUTOCONSUMO E A MOBILIDADE ELÉCTRICA EN ESPAÑA

 

Valencia, 6 de marzo de 2017.- A Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (EnerAgen), da que FAEPAC é membro, presentou o pasado luns en Valencia as actuacións, consideradas prioritarias, que este ano se impulsarán en materia de autoconsumo e mobilidade eléctrica por parte dos grupos de traballo creados especificamente na organización para potenciar en España estes dous elementos estratéxicos da nova política enerxética da Unión Europea.

A xornada, organizada en colaboración co Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial de la Generalitat Valenciana, IVACE, contou coa presenza de 200 asistentes, entre os que se atopaban responsables e representantes das axencias e entes de enerxía autonómicos, provinciais e locais, numerosos empresarios e profesionais así como as principais asociacións do sector.


O coordinador do grupo de traballo de Autoconsumo de EnerAgen, foi o encargado de presentar as accións e o posicionamento da Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía na materia, así como de anunciar o lanzamento público da plataforma web ‘Autoconsumo al detalle’, dispoñible dende o luns na dirección www.autoconsumoaldetalle.es


Máis información NOTA PRENSA

FOTO


Martes 17 xaneiro 2017

ABERTO O PRAZO PARA SOLICITAR O TICKET ELÉCTRICO
Hoxe no DOG: Orde pola que se regula a subvención para o pagamento de parte da factura eléctrica a través do ticket eléctrico de Galicia. Para unidades de convivencia con menores ou discapacitados cuxos ingresos totais non superen 1,5 veces o IPREM (9.585,19 €/ano). Máis información e axuda para facer a solicitude nas catro xefaturas territoriais da Consellería de Economía e Industria, e na Dirección Xeral de Enerxía e Minas

http://www.xunta.gal/…/201…/AnuncioG0424-301216-0002_gl.html


M�rcores 14 Decembro 2016

FAEPAC ABRE O PRAZO DEPRESENTACI�N DE CANDIDATURAS PARA OPTAR AOS PREMIOS ENERAGEN 2017

A Asociaci�n de Agencias Espa�olas de Gesti�n de la Energ�a (EnerAgen), da que FAEPAC � asociada, convoca a 9� edici�n dos Premios Nacionais de Enerx�a, cos que pretende reco�ecer as acci�ns promovidas por particulares, empresas e organizaci�ns durante este ano, encami�adas a fomentar a utilizaci�n das enerx�as renovables as� como o uso racional da enerx�a e a eficiencia enerx�tica en todo o territorio nacional.

Na 9� edici�n destes galard�ns premiaranse as actuaci�ns levadas a cabo en tres categor�as:

 

1. Mellor actuaci�n de mellora enerx�tica en materia de Enerx�as Renovables e/ou Eficiencia Enerx�tica.

2. Mellor actuaci�n de mellora enerx�tica en materia de Enerx�as Renovables e/ou Eficiencia Enerx�tica promovida por concellos ou agrupaci�ns de concellos de menos de 20.000 habitantes no seu conxunto.

3. Mellor actuaci�n en materia de Sensibilizaci�n e Difusi�n das Enerx�as Renovables e/ou a Eficiencia Enerx�tica

As candidaturas poden presentarse dende o 16 de Decembro de 2016 ata o 23 de xaneiro de 2017 en cada unha das axencias asociadas a EnerAgen.
Para o caso de Galicia, as candidaturas poden presentarse en FAEPAC enviando a documentaci�n a info@faepac.org, ao ser esta Fundaci�n a �nica axencia acreditada para recibir as propostas e facer unha primeria selecci�n que ser� remitida a ENERAGEN
Poder�n ser beneficiarios particulares, empresas, asociaci�ns e organizaci�ns, tanto p�blicas como privadas.

Os Premios EnerAgen est�n dotados economicamente con 1.500 � ao ga�ador de cada categor�a, ademais dun diploma acreditativo


Bases da convocatoriaFormulario solicitude premios ENERAGEN 2017M�rcores 30 Novembro 2016

FAEPAC explica os seus plans para reducir a factura el�ctrica dos concellos coru�eses no �I Foro galego de luminotecnia e innovaci�n urbana".


http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2016/12/01/concellos-ahorran-tres-millones-ano-alumbrado-publico-eficiente/0003_201612G1P40991.htm


https://www.dicoruna.es/novas?id_evento=1308FAEPAC ampl�a os seus servizos de atenci�n � cidadan�a. Dende hoxe, calquera d�bida en relaci�n coa facturaci�n el�ctrica poder� resolverse a trav�s do correo electr�nico consultas@faepac.org


As Pontes, 17 de outubro de 2016

 

A Fundaci�n Axencia Enerx�tica Provincial de A Coru�a (FAEPAC), da un paso m�is na atenci�n aos cidad�ns da provincia e, a partir do 17 de Outubro de 2016, ofertar� unha nova li�a de consulta gratu�ta a trav�s de correo electr�nico.

Enviando unha mensaxe a consultas@faepac.org, os cidad�ns poder�n atopar unha resposta r�pida e �til sobre calquera d�bida que se lles presente sobre a s�a factura el�ctrica:

  • �Estou pagando de m�is?
  • �Podo optimizar a potencia que te�o contratada?
  • �Compensar�ame escoller unha tarifa con discriminaci�n horaria?
  • �Como podo reclamar a mi�a factura?
  • �Que estou a pagar na factura?
  • Estanme a cobrar cousas que non contratei ou non sei a qu� corresponden �que podo facer?
  • Etc

 

Con esta nova li�a de atenci�n directa con FAEPAC, toda a cidadan�a da provincia de A Coru�a, poder� obter unha resposta �s s�as inquedanzas sobre a facturaci�n el�ctrica.

 

Esta li�a de traballo no � nova para a FAEPAC, xa que a Fundaci�n, dende a s�a creaci�n, ven atendendo d�bidas dos cidad�ns da provincia de A Coru�a en relaci�n � facturaci�n el�ctrica. Calquera persoa que se achegaba �s s�as oficinas en As Pontes de Garc�a Rodr�guez e Cerceda, ou que contactaba v�a telef�nica, pod�a facer, de xeito gratu�to, calquera consulta sobre a s�a factura el�ctrica. Por ende, as xornadas realizadas en diferentes concellos e asociaci�ns de veci�os tam�n foron empregadas para resolver d�bidas que, os particulares, ti�an sobre a facturaci�n.

 

Este ano, FAEPAC, quere dar un paso m�is na atenci�n aos cidad�ns, de xeito que todo particular localizado en calquera punto da provincia de A Coru�a, poda obter unha resposta �s s�as d�bidas e inquedanzas sobre a facturaci�n el�ctrica

Xoves, 15 Setembro de 2016


FAEPAC �nese a unha nova edici�n da Semana Europea da Mobilidade Sostible

A Fundaci�n Axencia Enerx�tica da provincia da Coru�a (FAEPAC), celebra neste mes de setembro a Semana Europea da Mobilidade sostible. Este mesmo venres arranca unha acci�n promovida dende a Uni�n Europea coa que se pretende concienciar � cidadan�a sobre c�mo pequenos cambios nos h�bitos poden facer mellorar a sa�de, a calidade do aire e, ao tempo, reducir a contaminaci�n ac�stica nas cidades

FAEPAC levar� a cabo actividades encami�adas a concienciar aos cidad�ns en xeral, e ao nenos en particular, sobre a importancia do uso de medios de transporte que sexan respectuosos co medio ambiente.

As�, a celebraci�n da Semana Europea da Mobilidade ponse en marcha cun concurso dirixido aos nenos e nenas de primaria de todos os Concellos da provincia de A Coru�a.

 

O concurso distinguir� 3 categor�as de participaci�n:

 Debuxo individual (para estudantes de 6 a 9 anos)

 Conto curto (para estudantes de 10 a 12 anos)

 Mellora a mobilidade no teu cole/cidade (mellor idea presentada por un colexio)

 

As d�as primeiras categor�as, debuxo individual e conto curto, est�n dotadas con diferentes premios. Namentres que, as tres mellores ideas presentadas polos colexios ser�n premiadas coa realizaci�n, por parte de FAEPAC, dunha auditor�a enerx�tica de xeito gratu�to.

 

O prazo para presentarse ao concurso rematar� o vindeiro 7 de outubro, namentres que os traballos poder�n ser enviados a FAEPAC ata o 28 de outubro

 

BASES DO CONCURSO

SOLICITUDE PARTICIPACI�N

DATOS PARTICIPANTES 

 


Luns 12 de setembro de 2016

Subvenci�ns para proxectos de redes de distribuci�n de enerx�a t�rmica con equipamentos de xeraci�n con biomasa, para o ano 2016

Prazo de presentaci�n das solicitudes: ata o 8 de outubro de 2016.

Beneficiarias

a) As entidades locais de Galicia e entidades delas dependentes.

b) A Administraci�n xeral da Comunidade Aut�noma de Galicia e as entidades instrumentais dela dependentes.

c) As universidades do Sistema universitario galego.

d) As entidades sen �nimo de lucro.

e) As empresas legalmente constitu�das.

Os proxectos limitaranse a instalaci�ns de equipamentos t�rmicos que utilicen biomasa como combustible cun esquema de funcionamento baseado nunha xeraci�n t�rmica centralizada e nunha distribuci�n desta enerx�a aos puntos de consumo mediante redes.

A cont�a da subvenci�n ser� dun 75 % do custo elixible no caso de que os beneficiarios sexan:

a) Entidades locais.

b) Sector p�blico auton�mico e universidades do Sistema universitario galego.

c) Entidades sen �nimo de lucro (que non realicen actividade econ�mica).

A cont�a da subvenci�n ser� dun 45 % do custo elixible no caso de que as beneficiarias sexan empresas, as s�as agrupaci�ns e asociaci�ns, as� como entidades sen �nimo de lucro que realicen actividade econ�mica. No caso de pequenas empresas, a axuda incrementarase en 20 puntos porcentuais e, no caso de medianas empresas, en 10 puntos porcentuais. Aplicaranse incrementos similares �s entidades sen �nimo de lucro que te�an actividade econ�mica, tendo en conta, para definir o seu tama�o, criterios similares aos que se aplican �s empresas.

A�cont�a m�xima da axuda por proxecto ou por solicitante ser� deA �1.000.000�

Mais informaci�n: DOG� �e tam�n na p�xina web do INEGA

Subvenci�ns �para a realizaci�n de auditor�as enerx�ticas, implantaci�n de sistemas de xesti�n, mobilidade alternativa e proxectos de aforro e eficiencia enerx�tica nas empresas dos sectores industrial e de servizos para o ano 2016.

Prazo de presentaci�n das solicitudes: ata o 8 de outubro de 2016.

�A cont�a da subvenci�n ser� do 30 % do custo elixible da nova instalaci�n, cun m�ximo de 200.000 euros por proxecto. No caso de axudas concedidas a pequenas e medianas empresas, a intensidade da axuda incrementarase en 10 puntos porcentuais, ata o 40 % do custo elixible. No caso de axudas � elaboraci�n de auditor�as enerx�ticas, a intensidade de axuda ser� do 50 % do custo elixible.


Mais informaci�n:�DOG� �e tam�n na p�xina web do�INEGAM�rcores 18 de Maio 2016

O INEGA publica as SUBVENCI�NS ANO 2016 PARA PROXECTOS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERX�TICA NA ADMINISTRACI�N LOCAL

Inicio solicitude: Dende o 19 de maio de 2016
Fin solicitude: 18 de xu�o de 2016

P�dese atopar toda a informaci�n da convocatoria no seguinte enlaceMartes 3 de Maio

FAEPAC e o Concello de Cerceda organizan unha charla informativa " E TI ....ENTENDES A FACTURA DA LUZ?"


A charla estar� orientada a explicarlle � veci�anza os distintos cargos reflectidos na facturaci�n el�ctrica, qu� se est� a pagar dentro de cada cargo, a elecci�n da tarifa que m�is se adapta ao noso consumo ... as� como distintas acci�ns que se poden levar a cabo no fogar para acadar un maior aforro enerx�tico.

DATA: Xoves 19 de MAIO �s 20h, na Biblioteca municipal de Cerceda

 

Xoves 28 Abril 2016

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCI�N do 8 de abril de 2016 pola que se convocan as subvenci�ns a fondo perdido para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitaci�n e reconstruci�n de edificios e vivendas no �mbito rural, hist�rico e dos Cami�os de Santiago.

Toda a informaci�n aparece publicada no DOGA: enlace DOGA


Martes 26 Abril 2016


EnerAgen entregou os seus Premios 2016 �s mellores actuaci�ns nacionais en materia de enerx�as renovables e eficiencia enerx�tica

Os premios celebraron este ano a s�a 8� edici�n e, nesta ocasi�n, o xurado concedeu tres galard�ns e d�as menci�ns de honor en materia de divulgaci�n tecnol�xica e de actuaci�ns de aforro e eficiencia enerx�tica.

O Premio EnerAgen 2016 � mellor actuaci�n en materia de sensibilizaci�n e difusi�n das enerx�as renovables e/ou a eficiencia enerx�tica recaeu no Instituto Tecnol�xico e de Enerx�as Renovables ITER de Tenerife polo desenvolvemento do �Juego Multiplataforma ISLA 100%�, que de forma �did�ctica, amena e orixinal� contrib�e � divulgaci�n das tecnolox�as de xeraci�n con recursos renovables.

Na categor�a de mellor actuaci�n de mellora enerx�tica en materia de enerx�as renovables e/ou eficiencia enerx�tica o galard�n recaeu no Hospital Sant Joan de D�u, d�Esplugues de Llobregat (Barcelona) polas actuaci�ns de eficiencia enerx�tica integradas no novo Hospital de d�a. Neste sentido, o xurado reco�eceu que se trata dun proxecto �muy innovador en su concepci�n global, en el que la eficiencia enerx�tica se ha integrado como elemento principal, obteniendo ahorros muy relevantes y de notable replicabilidad en instalaciones similares�.

Finalmente, o Premio EnerAgen 2016 � mellor actuaci�n de mellora enerx�tica en materia de enerx�as renovables e/ou eficiencia enerx�tica en concellos de menos de 20.000 habitantes foi para o Concello de Hu�tor T�jar (Granada) en reco�ecemento ao plan de actuaci�ns integrais de enerx�a sostible desenvolvido no concello. O Concello desenrolou una iniciativa global dirixida ao aforro enerx�tico en t�dolos �mbitos, na que integrou diferentes tecnolox�as e logrou importantes aforros e aproveitando os recursos da zona.

Ademais, hai que destacar que o xurado decidiu este ano, de forma excepcional, e debido � elevada calidade das propostas recibidas nesta �ltima categor�a, conceder d�as menci�ns de honor. A primeira delas foi para o Concello de Aiguafreda (Barcelona) pola implantaci�n da rede de calor de biomasa con astilla procedente da xesti�n forestal local para os equipamentos do concello.

A segunda menci�n de honor foi  para o Concello de Monterrubio de la Serena (Badajoz) pola s�a Instalaci�n t�rmica de distrito con biomasa para dar servizo de calefacci�n e ACS a varios edificios de titularidade municipal.

O Instituto Catal�n de Enerx�a (ICAEN), membro de EnerAgen, foi este ano o anfitri�n destes premios anuais, que son un reco�ecemento p�blico das axencias de enerx�a �s mellores actuaci�ns en pro da sustentabilidade enerx�tica no noso pa�s.XORNADA SOBRE O FINANCIAMENTO DE PROXECTOS DE AFORRO, EFICIENCIA ENERX�TICA E ENERX�AS RENOVABLES PARA AS ADMINISTRACI�NS P�BLICAS

A Fundaci�n Axencia Enerx�tica Provincial de A Coru�a (FAEPAC) conxuntamente coa Deputaci�n Provincial de A Coru�a, organiza o pr�ximo d�a 11 de febreiro en horario de 9:00 a 14:00, no Paraninfo da Universidade da Coru�a (Maestranza n�9 15001, A Coru�a), a xornada de FINANCIAMENTO DE PROXECTOS DE AFORRO, EFICIENCIA ENERX�TICA E ENERX�AS RENOVABLES PARA AS ADMINISTRACI�NS P�BLICAS.

PROGRAMA

FOTO1������������������ FOTO2�������������������� FOTO3

Para este evento contamos co patrocinio do Banco Sabadell Gallego

Colaboran connosco:

Nesta xornada daranse a co�ecer as axudas a fondo perdido e as li�as de financiamento para inversi�ns en aforro, eficiencia enerx�tica e enerx�as renovables, �s que os concellos en particular, e a administraci�n p�blica en xeral se poden acoller a nivel europeo, nacional, auton�mico e privado, as� como as inversi�ns a trav�s das empresas de servizos enerx�ticos.

Se est� interesado en mellorar a eficiencia enerx�tica nas s�as instalaci�ns, non debe de deixar de asistir a esta interesante xornada.

Quen debe asistir?

Responsables pol�ticos de t�dolos niveis. Persoal dos departamentos de Intervenci�n. Fiscalizaci�n, Orzamentos, Contabilidade e Secretariado. Corpo t�cnico da administraci�n p�blica.

Pode inscribirse na seguinte ligaz�n: INSCRICI�N

Ligaz�n para a descarga das presentaci�ns: Descargar Presentaci�ns Ponencias


EnerAgen convoca a VIII Edici�n dos Premios Nacionais de Enerx�a

Nesta octava edici�n, premiaranse aquelas actuaci�ns desenroladas durante 2015 baixo tres categor�as, entre as que se mante�en as tradicionais de mellor actuaci�n en materia de eficiencia enerx�tica e Enerx�as Renovables e a categor�a de mellor actuaci�n de Sensibilizaci�n e Difusi�n. Como novidade, nesta octava edici�n de 2016, introduciuse unha nova categor�a dirixida exclusivamente �s actuaci�ns promovidas por concellos pequenos, de menos de 20.000 habitantes, que apostaran significativamente polo desenvolvemento sostible e para os que as axencias da enerx�a decidiron introducir unha categor�a espec�fica nesta edici�n.

Os premios estar�n dotados econ�micamente coa cantidade de 1.500 � para o ga�ador en cada unha das tres categor�as.

Os interesados - particulares, empresas, organismos e/ou asociaci�ns - poder�n presentar as s�as candidaturas nas axencias de enerx�a asociadas a EnerAgen, correspondentes ao �mbito territorial no que se desenrole a actuaci�n, ata o pr�ximo d�a 15 de febreiro.

As actuaci�ns desenroladas na comunidade aut�noma de Galicia poderanse presentar a trav�s de FAEPAC, �nica axencia enerx�tica asociada a ENERAGEN na comunidade galega.

BASES DA CONVOCATORIA

FORMULARIO SOLICITUDE

O Xoves 12 de Novembro de 2015 ENERAGEN presentou a Gu�a de Xesti�n Enerx�tica Municipal en base � Norma ISO 50001:2011

A Asociaci�n de Agencias Espa�olas de Gesti�n de la Energ�a, EnerAgen, da que forma parte FAEPAC, presentou onte a Gu�a de Xesti�n Enerx�tica Municipal en base � norma ISO 50001: 2011 

Esta gu�a foi ideada como ferramenta pr�ctica e sinxela para todos aqueles concellos que queran xestionar a enerx�a que consomen de xeito eficiente, implantando e mantendo un sistema de xesti�n enerx�tica acorde coa norma UNE-EN ISO 50001: 2011.

� mester indicar que esta Gu�a est� dirixida en especial ao equipo de goberno municipal, ao gestor enerx�tico (representante do goberno municipal), traballadores do concello e cidad�ns en xeral.

 En definitiva, a Gu�a non est� pensada para grandes especialistas en normalizaci�n, nin tampouco para expertos en Dereito Administrativo, entre outros, sen�n en concellos e traballadores municipais que aposten por levar a cabo unha xesti�n m�is eficiente da enerx�a.

Nota de prensa

Ligaz�n coa gu�a:� prema aqu�

Xornada "Europa en la Provincia de A Coru�a"

Os d�as 5 e 6 de novembro, FAEPAC participou na primera edici�n de �Europa en la Provincia de A Coru�a�, organizada pola Deputaci�n de A Coru�a. Neste encontro qu�xose xerar un espacio de co�ecemento t�cnico para os concellos que desexan participar en financiamento europeo. Creouse un foro especializado en financiamento europeo e un �escaparate� como exemplo de boas pr�cticas a nivel rexional, nacional e europeo


Chega Greenweekend VIGO


Dende FAEPAC, entidade colaboradora da iniciativa Greenweekend de apoio aos emprendedores verdes, queremos invitalo a participar neste evento �nico que est� revolucionando o sector ambiental.


Greenweekend � un evento dun fin de semana onde de xeito colaborativo crearemos proxectos sostibles que den oportunidades �s persoas e que axuden a cambiar o mundo dende o emprendemento verde.


As� ser� o GreenWeekend Vigo:

 O venres a partires das 17h presentaranse t�dalas ideas (an�mate a presentar a t�a, non hai l�mite de pouco o moi desenrolada), votaranse e formaranse os equipos de traballo.

 De s�bado a domingo a mediod�a os participantes desenrolar�n as ideas coa axuda de mentores e con varias charlas de formaci�n.

 O domingo a partires das 17h o xurado deber� valorar as ideas finalistas que se traballaron durante todo o fin de semana.


Greenweekend � ideal para t�dolos que queren aprender a lanzar ou levar o seu proxecto ao seguinte nivel, para profesionais e aut�nomos en busca de inspiraci�n e aprendizaxe e, en definitiva, para calquer persoa que quere aprender a cambiar as cousas mediante o emprendemento verde.


 Vente cunha idea (pouco, moito ou nada desenrolada) e re�ne un fant�stico equipo para traballar sobre ela.

 Vente sin idea para aprender moito ao unirte a outro equipo de traballo.

 Ven s� ou s� para rodearte da xente m�is motivada e con ga�as de cambiar as cousas...


Haber� moitos premios en especie como coworking, formaci�n, servidores web,etc

Terase toda a informaci�n e xa vos podedes rexistrar a trav�s da web:�


http://vigo.greenweekend.org


�Queres saber m�is? Mira estos VIDEOS!

 �Qu� � e c�mo funciona Greenweekend?

 Qu� opinan� os participantes dun Greenweekend?

��������� �Qu� dicen os ga�adores e os seus equipos no evento?


17 de abril de 2015. Greenweekend A Coru�a

Faepac � unha entidade colaboradora da iniciativa Greenweekend de apoio aos emprendedores verdes. Queremos convidarte a participar neste evento �nico que est� a revolucionar o sector ambiental.

Greenweekend � un evento dun fin de semana onde de maneira colaborativa crearemos proxectos sustentables que dean oportunidades �s persoas e que axuden a cambiar o mundo dende o emprendemento verde.

As� ser� o GW A Coru�a:

O venres 17 a partir das 17h presentaranse t�dalas ideas (an�mate a presentar a t�a, non hai l�mite de pouco ou moi desenvolvida), votaranse e formaranse os equipos de traballo.

De s�bado a domingo ao mediod�a os participantes desenvolver�n as ideas coa axuda de mentores e con varias charlas de formaci�n.

O domingo a partir das 17h o xurado deber� valorar as ideas finalistas que se traballaron durante todo o fin de semana.

Greenweekend � ideal para todos os que queren aprender a lanzar ou levar o seu proxecto ao seguinte nivel, para profesionais e aut�nomos en busca de inspiraci�n e aprendizaxe e, en definitiva, para calquera persoa que quere aprender a cambiar as cousas mediante o emprendemento verde.

A. Ven cunha idea (pouco, moito ou nada desenvolvida) e re�ne un fant�stico equipo para traballar sobre ela.

B. Ven sen idea para aprender moito ao unirse a outro equipo de traballo.

C. Ven si ou si para compartir con xente m�is motivada e con ganas de cambiar as cousas...

Haber� moitos premios en especie como coworking, formaci�n, servidores web,etc

Tedes toda a informaci�n e xa vos podedes rexistrar a trav�s da web:

http://acoruna.greenweekend.org

Queres saber m�is? Mira estes V�DEOS!

Que � e como funciona Greenweekend?

Que opinan os participantes dun Greenweekend?

Que din os ga�adores e os seus equipos no evento?

Animate a participar!!


Martes 18 Novembro 2014

RESULTADO DAS PROBAS DE ACCESO, E LISTAXE PROVISIONAL DE BENEFICIARIOS das bolsas para pr�cticas en empresas de Alema�a, Italia e Portugal dentro do programa Leonardo da Vinci

Beneficiarios Alema�a, descarga

Beneficiarios Italia, descarga

Beneficiarios Portugal, descarga


M�rcores 29 de Outubro 2014

LISTADO DE ADMITIDOS PARA PASAR � SEGUINTE FASE DA SELECCI�N DE TITULADOS PARA FACER PR�CTICAS EN EMPRESAS DE PORTUGAL, ALEMA�A E ITALIA


LISTADO DE ADMITIDOS, pinche aqu�

 

A DATA DE CELEBRACI�N DAS PROBAS ESCRITAS E DA ENTREVISTA PERSOAL SER� O VINDEIRO XOVES 06 DE NOVEMBRO DE 2014 EN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS

TODAS AS PERSOAS QUE QUERAN FACER AS PROBAS TER�N QUE ESTAR �S 9:00 DA MA�� E LEVAR O DNI.

As persoas que soliciten a beca en distintos pa�ses ter�n que facer a proba de idioma de t�dolos pa�ses aos que quera optar

LUGAR DE CELEBRACI�N DAS PROBAS:

Conservatorio Profesional de M�sica de As Pontes

Avda. As Veigas s/n

15320 As Pontes de Garc�a Rodr�guez

A Coru�a

C�MO CHEGAR:

http://conservatorio.aspontes.org/index.php?paxina=o.centro_como.chegar
Venres 03 de Outubro 2014

�BRESE A CONVOCATORIA PARA A REALIZACI�N DE PR�CTICAS EN EMPRESAS DE ALEMA�A, ITALIA� E BRAGA (Portugal), dentro do programa Leonardo da Vinci xestionado por FAEPAC.


Per�odo de entrega de documentaci�n para optar a estas becas ata o 17 de Outubro de 2014 (inclu�do).�


Toda a informaci�n relacionada coa solicitude das becas pode atopala nos seguintes enlaces:�


Convocatoria Braga (Portugal)

Convocatoria Alema�a

Convocatoria Italia

Solicitude

CV formato Europass

Todos aqueles que desexen optar a calquera das becas para Italia, Alema�a ou Portugal, s� te�en que entregar un formulario de inscripci�n, indicando nel os pa�ses aos que opta po��ndoos por orde de preferencia

** Todos aqueles que xa te�an enviada a FAEPAC a informaci�n sobre CV e t�tulos anteriormente, s� ter�n que mandar a solicitude cumprimentada e a informaci�n adicional que desexen engadir ao seu expediente (indicando dentro do sobre que o resto da informaci�n xa est� en poder de FAEPAC)
RESULTADO DAS PROBAS DE ACCESO, E LISTAXE DE BENEFICIARIOS de bolsas para pr�cticas en empresas de Alema�a, Reino Unido e Braga (Portugal) dentro do programa Leonardo Davinci

Descarga


LISTAXE DE ADMITIDOS E DATA DAS PROBAS DE ACCESO, para a convocatoria de bolsas para pr�cticas en empresas de Alema�a, Reino Unido e Braga (Portugal) dentro do programa Leonardo Davinci


Xoves 17 Xullo 2014

�BRESE A CONVOCATORIA PARA A REALIZACI�N DE PR�CTICAS EN EMPRESAS DE ALEMA�A, REINO UNIDO E BRAGA (Portugal), dentro do programa Leonardo da Vinci xestionado por FAEPAC.


Per�odo de entrega de documentaci�n para optar a estas becas ata o 15 de Agosto (inclu�do).�


Toda a informaci�n relacionada coa solicitude das becas pode atopala nos seguintes enlaces:

Convocatoria Braga (Portugal)

Convocatoria Reino Unido

Convocatoria Alema�a

Solicitude

CV formato Europass

Todos aqueles que desexen optar a calquera das becas para Reino Unido, Alema�a ou Portugal, s� te�en que entregar un formulario de inscripci�n, indicando nel os pa�ses aos que opta po��ndoos por orde de preferencia

** Todos aqueles que xa te�an enviada a FAEPAC a informaci�n sobre CV e t�tulos anteriormente, s� ter�n que mandar a solicitude cumprimentada e a informaci�n adicional que desexen engadir ao seu expediente (indicando dentro do sobre que o resto da informaci�n xa est� en poder de FAEPAC)


Martes 03 de Xu�o de 2014

Publ�case o listado de admitidos para a realizaci�n das mobilidades de 13 semanas a Reino Unido, Holanda e Italia, dentro do programa Leonardo da Vinci promovido por FAEPAC

Para baixarse o listado pinche aqu� --> listado

Ao longo da ma�� as persoas selecionadas recibir�n un correo electr�nico solicit�ndolles informaci�n adicional


Venres 16 Maio de 2014

LISTADO DE ADMITIDOS PARA PASAR � SEGUINTE FASE DA SELECCI�N DE TITULADOS PARA FACER PR�CTICAS EN EMPRESAS DE REINO UNIDO, PA�SES BAIXOS E ITALIA

(venres 16 de Maio de 2014)

LISTADO DE ADMITIDOS

A DATA DE CELEBRACI�N DAS PROBAS ESCRITAS E DA ENTREVISTA PERSOAL SER� O VINDEIRO XOVES 22 DE MAIO DE 2014 EN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS

TODAS AS PERSOAS QUE QUERAN FACER AS PROBAS TER�N QUE ESTAR �S 9:00 DA MA�� E LEVAR O DNI.

LUGAR DE CELEBRACI�N DAS PROBAS:

Conservatorio Profesional de M�sica de As Pontes

Avda. As Veigas s/n

15320 As Pontes de Garc�a Rodr�guez

A Coru�a

C�MO CHEGAR:

http://conservatorio.aspontes.org/index.php?paxina=o.centro_como.chegarAXUDAS P�RA CALDEIRAS ESTUFAS E COCI�AS DE BIOMASA

(Xoves, 15 de maio de 2014)

Hoxe, 15 de xaneiro de 2014, publicase no DOG a orde de axudas que a Axencia Galega para o Desenrolo Rural (AGADER, habilita para a instalaci�n de equipamentos t�rmicos con biomasa como combustible,

Est� dirixida � instalaci�n de novos equipos, ou a� substituci�n de xeradores de calor existentes, por outros que usen a biomasa como combustible.

O prazo de solicitude remata o 16 de xu�o, e o prazo para xustificar os investimentos remata o 31 de outubro.

Estas axudas poden ser solicitadas por particulares, PEMEs, e administraci�n p�blica.

M�is informaci�n en�Agader

Ligaz�n � orde no DOG

�brese a convocatoria para� a realizaci�n de 13 semanas de pr�cticas en empresas de Holanda, dentro do programa Leonardo da Vinci.
Per�odo de entrega de documentaci�n para optar a estas becas do 24 de Abril ata o 9 de Maio de 2014 (ambos inclu�dos).
Toda a informaci�n relacionada coa solicitude das becas pode atopalas nos seguintes enlaces:

Convocatoria

Solicitude

CV formato Europass

Todos aqueles que desexen optar a calquera das becas para Reino Unido, Italia e Pa�ses Baixos, s� te�en que entregar un formulario de inscripci�n, indicando nel os pa�ses aos que opta po��ndoos por orde de preferencia

�brese a convocatoria para� a realizaci�n de 13 semanas de pr�cticas en empresas de Reino Unido e Italia, dentro do programa Leonardo da Vinci.
Per�odo de entrega de documentaci�n para optar a estas becas do 24 de Abril ata o 9 de Maio de 2014 (ambos inclu�dos).
Toda a informaci�n relacionada coa solicitude das becas pode atopalas nos seguintes enlaces:

Convocatoria

Solicitude

CV formato EuropassM�rcores 16 de Abril de 2014


II Congreso ACLUXEGA. Eficiencia Enerx�tica e Reactivaci�n Econ�mica: Xeotermia e outras tecnolox�as
.
No congreso participar�n instituci�ns, entidades, asociaci�ns e expertos nacionais e internacionais relacionados coa xeotermia e o sector das enerx�as renovables, afondando de xeito especial na xeotermia, pero extendendo o marco do congreso a outros tipos de enerx�as, para co�ecer a realidade e as perspectivas de futuro e promover a colaboraci�n de todo o sector e o seu entorno.
Para m�is informaci�n do congreso pinche na seguinte ligaz�n: congreso ACLUXEGA


  • � O pasado 25 de marzo saiu, con destino � illa de Malta, a primeira mobilidade pertencente ao proxecto Leonardo PLM. En breve publicaremos as seguintes convocatoriasUtilidades
EnerAxenda EnerAxenda

Enxeo EnerxeticoEnerEnxeo
Solucins enxeosas a problemas cotis grazas s enerxas limpas...

Aprender xogando...
Aprender xogando
banner_Bono_Social.jpg

CURSO_ACLUXEGA.png

datos_economicos.jpg


© FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
Enderezo: Casa da Enerxía, Rúa Alcalde José Vilaboy Pajón, s/n. 15320 As Pontes (A Coruña)
Teléfono (+34) 981 102 111 - correo electrónico: info@faepac.org
Exención de responsabilidade: O contido deste sitio s compromete ao seu autor e non reflexa necesariamente a opinión das Comunidades Europeas. A Comisin Europea non responsábel da utilización que se poida dar á informacin que figura no mesmo. MÁIS INFORMACIÓN