en galegoen españolin english

FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña

A Axencia

Pescudar no sitio

Novas:

Neste espazo informamos da actividade da axencia

Martes 14 de xullo de 2017

PUBLICADOS OS MODELOS DE MEMORIA PARA AS AXUDAS A PROXECTOS DE INVERSIÓN EN ECONOMÍA BAIXA EN CARBONO PARA ENTIDADES LOCAIS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES.

A partir do 18 de xullo ás 9:00 horas estará dispoñible o aplicativo en Sede Electrónica do IDAE para presentar as solicitudes de axuda

Enlace modelos memoria


Martes 20 Xuño 2017


O sábado 17 de xuño de 2017 publicouse o Real Decreto 616/2017, de 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020.


Real Decreto 616/2017, de 16 de Xuño ENLACE

Mércores 8 de Marzo de 2017

FAEPAC PARTICIPA NA XUNTAZA REALIZADA EN VALENCIA PARA PROPOR MELLORAS LEXISLATIVAS PARA O IMPULSO DO AUTOCONSUMO E A MOBILIDADE ELÉCTRICA EN ESPAÑA

 

Valencia, 6 de marzo de 2017.- A Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (EnerAgen), da que FAEPAC é membro, presentou o pasado luns en Valencia as actuacións, consideradas prioritarias, que este ano se impulsarán en materia de autoconsumo e mobilidade eléctrica por parte dos grupos de traballo creados especificamente na organización para potenciar en España estes dous elementos estratéxicos da nova política enerxética da Unión Europea.

A xornada, organizada en colaboración co Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial de la Generalitat Valenciana, IVACE, contou coa presenza de 200 asistentes, entre os que se atopaban responsables e representantes das axencias e entes de enerxía autonómicos, provinciais e locais, numerosos empresarios e profesionais así como as principais asociacións do sector.


O coordinador do grupo de traballo de Autoconsumo de EnerAgen, foi o encargado de presentar as accións e o posicionamento da Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía na materia, así como de anunciar o lanzamento público da plataforma web ‘Autoconsumo al detalle’, dispoñible dende o luns na dirección www.autoconsumoaldetalle.es


Máis información NOTA PRENSA

FOTO


Martes 17 xaneiro 2017

ABERTO O PRAZO PARA SOLICITAR O TICKET ELÉCTRICO
Hoxe no DOG: Orde pola que se regula a subvención para o pagamento de parte da factura eléctrica a través do ticket eléctrico de Galicia. Para unidades de convivencia con menores ou discapacitados cuxos ingresos totais non superen 1,5 veces o IPREM (9.585,19 €/ano). Máis información e axuda para facer a solicitude nas catro xefaturas territoriais da Consellería de Economía e Industria, e na Dirección Xeral de Enerxía e Minas

http://www.xunta.gal/…/201…/AnuncioG0424-301216-0002_gl.html


M�rcores 14 Decembro 2016

FAEPAC ABRE O PRAZO DEPRESENTACI�N DE CANDIDATURAS PARA OPTAR AOS PREMIOS ENERAGEN 2017

A Asociaci�n de Agencias Espa�olas de Gesti�n de la Energ�a (EnerAgen), da que FAEPAC � asociada, convoca a 9� edici�n dos Premios Nacionais de Enerx�a, cos que pretende reco�ecer as acci�ns promovidas por particulares, empresas e organizaci�ns durante este ano, encami�adas a fomentar a utilizaci�n das enerx�as renovables as� como o uso racional da enerx�a e a eficiencia enerx�tica en todo o territorio nacional.

Na 9� edici�n destes galard�ns premiaranse as actuaci�ns levadas a cabo en tres categor�as:

 

1. Mellor actuaci�n de mellora enerx�tica en materia de Enerx�as Renovables e/ou Eficiencia Enerx�tica.

2. Mellor actuaci�n de mellora enerx�tica en materia de Enerx�as Renovables e/ou Eficiencia Enerx�tica promovida por concellos ou agrupaci�ns de concellos de menos de 20.000 habitantes no seu conxunto.

3. Mellor actuaci�n en materia de Sensibilizaci�n e Difusi�n das Enerx�as Renovables e/ou a Eficiencia Enerx�tica

As candidaturas poden presentarse dende o 16 de Decembro de 2016 ata o 23 de xaneiro de 2017 en cada unha das axencias asociadas a EnerAgen.
Para o caso de Galicia, as candidaturas poden presentarse en FAEPAC enviando a documentaci�n a info@faepac.org, ao ser esta Fundaci�n a �nica axencia acreditada para recibir as propostas e facer unha primeria selecci�n que ser� remitida a ENERAGEN
Poder�n ser beneficiarios particulares, empresas, asociaci�ns e organizaci�ns, tanto p�blicas como privadas.

Os Premios EnerAgen est�n dotados economicamente con 1.500 � ao ga�ador de cada categor�a, ademais dun diploma acreditativo


Bases da convocatoriaFormulario solicitude premios ENERAGEN 2017M�rcores 30 Novembro 2016

FAEPAC explica os seus plans para reducir a factura el�ctrica dos concellos coru�eses no �I Foro galego de luminotecnia e innovaci�n urbana".


http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2016/12/01/concellos-ahorran-tres-millones-ano-alumbrado-publico-eficiente/0003_201612G1P40991.htm


https://www.dicoruna.es/novas?id_evento=1308FAEPAC ampl�a os seus servizos de atenci�n � cidadan�a. Dende hoxe, calquera d�bida en relaci�n coa facturaci�n el�ctrica poder� resolverse a trav�s do correo electr�nico consultas@faepac.org


As Pontes, 17 de outubro de 2016

 

A Fundaci�n Axencia Enerx�tica Provincial de A Coru�a (FAEPAC), da un paso m�is na atenci�n aos cidad�ns da provincia e, a partir do 17 de Outubro de 2016, ofertar� unha nova li�a de consulta gratu�ta a trav�s de correo electr�nico.

Enviando unha mensaxe a consultas@faepac.org, os cidad�ns poder�n atopar unha resposta r�pida e �til sobre calquera d�bida que se lles presente sobre a s�a factura el�ctrica:

  • �Estou pagando de m�is?
  • �Podo optimizar a potencia que te�o contratada?
  • �Compensar�ame escoller unha tarifa con discriminaci�n horaria?
  • �Como podo reclamar a mi�a factura?
  • �Que estou a pagar na factura?
  • Estanme a cobrar cousas que non contratei ou non sei a qu� corresponden �que podo facer?
  • Etc

 

Con esta nova li�a de atenci�n directa con FAEPAC, toda a cidadan�a da provincia de A Coru�a, poder� obter unha resposta �s s�as inquedanzas sobre a facturaci�n el�ctrica.

 

Esta li�a de traballo no � nova para a FAEPAC, xa que a Fundaci�n, dende a s�a creaci�n, ven atendendo d�bidas dos cidad�ns da provincia de A Coru�a en relaci�n � facturaci�n el�ctrica. Calquera persoa que se achegaba �s s�as oficinas en As Pontes de Garc�a Rodr�guez e Cerceda, ou que contactaba v�a telef�nica, pod�a facer, de xeito gratu�to, calquera consulta sobre a s�a factura el�ctrica. Por ende, as xornadas realizadas en diferentes concellos e asociaci�ns de veci�os tam�n foron empregadas para resolver d�bidas que, os particulares, ti�an sobre a facturaci�n.

 

Este ano, FAEPAC, quere dar un paso m�is na atenci�n aos cidad�ns, de xeito que todo particular localizado en calquera punto da provincia de A Coru�a, poda obter unha resposta �s s�as d�bidas e inquedanzas sobre a facturaci�n el�ctrica

Xoves, 15 Setembro de 2016


FAEPAC �nese a unha nova edici�n da Semana Europea da Mobilidade Sostible

A Fundaci�n Axencia Enerx�tica da provincia da Coru�a (FAEPAC), celebra neste mes de setembro a Semana Europea da Mobilidade sostible. Este mesmo venres arranca unha acci�n promovida dende a Uni�n Europea coa que se pretende concienciar � cidadan�a sobre c�mo pequenos cambios nos h�bitos poden facer mellorar a sa�de, a calidade do aire e, ao tempo, reducir a contaminaci�n ac�stica nas cidades

FAEPAC levar� a cabo actividades encami�adas a concienciar aos cidad�ns en xeral, e ao nenos en particular, sobre a importancia do uso de medios de transporte que sexan respectuosos co medio ambiente.

As�, a celebraci�n da Semana Europea da Mobilidade ponse en marcha cun concurso dirixido aos nenos e nenas de primaria de todos os Concellos da provincia de A Coru�a.

 

O concurso distinguir� 3 categor�as de participaci�n:

 Debuxo individual (para estudantes de 6 a 9 anos)

 Conto curto (para estudantes de 10 a 12 anos)

 Mellora a mobilidade no teu cole/cidade (mellor idea presentada por un colexio)

 

As d�as primeiras categor�as, debuxo individual e conto curto, est�n dotadas con diferentes premios. Namentres que, as tres mellores ideas presentadas polos colexios ser�n premiadas coa realizaci�n, por parte de FAEPAC, dunha auditor�a enerx�tica de xeito gratu�to.

 

O prazo para presentarse ao concurso rematar� o vindeiro 7 de outubro, namentres que os traballos poder�n ser enviados a FAEPAC ata o 28 de outubro

 

BASES DO CONCURSO

SOLICITUDE PARTICIPACI�N

DATOS PARTICIPANTES 

 


Luns 12 de setembro de 2016

Subvenci�ns para proxectos de redes de distribuci�n de enerx�a t�rmica con equipamentos de xeraci�n con biomasa, para o ano 2016

Prazo de presentaci�n das solicitudes: ata o 8 de outubro de 2016.

Beneficiarias

a) As entidades locais de Galicia e entidades delas dependentes.

b) A Administraci�n xeral da Comunidade Aut�noma de Galicia e as entidades instrumentais dela dependentes.

c) As universidades do Sistema universitario galego.

d) As entidades sen �nimo de lucro.

e) As empresas legalmente constitu�das.

Os proxectos limitaranse a instalaci�ns de equipamentos t�rmicos que utilicen biomasa como combustible cun esquema de funcionamento baseado nunha xeraci�n t�rmica centralizada e nunha distribuci�n desta enerx�a aos puntos de consumo mediante redes.

A cont�a da subvenci�n ser� dun 75 % do custo elixible no caso de que os beneficiarios sexan:

a) Entidades locais.

b) Sector p�blico auton�mico e universidades do Sistema universitario galego.

c) Entidades sen �nimo de lucro (que non realicen actividade econ�mica).

A cont�a da subvenci�n ser� dun 45 % do custo elixible no caso de que as beneficiarias sexan empresas, as s�as agrupaci�ns e asociaci�ns, as� como entidades sen �nimo de lucro que realicen actividade econ�mica. No caso de pequenas empresas, a axuda incrementarase en 20 puntos porcentuais e, no caso de medianas empresas, en 10 puntos porcentuais. Aplicaranse incrementos similares �s entidades sen �nimo de lucro que te�an actividade econ�mica, tendo en conta, para definir o seu tama�o, criterios similares aos que se aplican �s empresas.

A�cont�a m�xima da axuda por proxecto ou por solicitante ser� deA �1.000.000�

Mais informaci�n: DOG� �e tam�n na p�xina web do INEGA

Subvenci�ns �para a realizaci�n de auditor�as enerx�ticas, implantaci�n de sistemas de xesti�n, mobilidade alternativa e proxectos de aforro e eficiencia enerx�tica nas empresas dos sectores industrial e de servizos para o ano 2016.

Prazo de presentaci�n das solicitudes: ata o 8 de outubro de 2016.

�A cont�a da subvenci�n ser� do 30 % do custo elixible da nova instalaci�n, cun m�ximo de 200.000 euros por proxecto. No caso de axudas concedidas a pequenas e medianas empresas, a intensidade da axuda incrementarase en 10 puntos porcentuais, ata o 40 % do custo elixible. No caso de axudas � elaboraci�n de auditor�as enerx�ticas, a intensidade de axuda ser� do 50 % do custo elixible.


Mais informaci�n:�DOG� �e tam�n na p�xina web do�INEGAM�rcores 18 de Maio 2016

O INEGA publica as SUBVENCI�NS ANO 2016 PARA PROXECTOS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERX�TICA NA ADMINISTRACI�N LOCAL

Inicio solicitude: Dende o 19 de maio de 2016
Fin solicitude: 18 de xu�o de 2016

P�dese atopar toda a informaci�n da convocatoria no seguinte enlaceMartes 3 de Maio

FAEPAC e o Concello de Cerceda organizan unha charla informativa " E TI ....ENTENDES A FACTURA DA LUZ?"


A charla estar� orientada a explicarlle � veci�anza os distintos cargos reflectidos na facturaci�n el�ctrica, qu� se est� a pagar dentro de cada cargo, a elecci�n da tarifa que m�is se adapta ao noso consumo ... as� como distintas acci�ns que se poden levar a cabo no fogar para acadar un maior aforro enerx�tico.

DATA: Xoves 19 de MAIO �s 20h, na Biblioteca municipal de Cerceda

 

Xoves 28 Abril 2016

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCI�N do 8 de abril de 2016 pola que se convocan as subvenci�ns a fondo perdido para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitaci�n e reconstruci�n de edificios e vivendas no �mbito rural, hist�rico e dos Cami�os de Santiago.

Toda a informaci�n aparece publicada no DOGA: enlace DOGA


Martes 26 Abril 2016


EnerAgen entregou os seus Premios 2016 �s mellores actuaci�ns nacionais en materia de enerx�as renovables e eficiencia enerx�tica

Os premios celebraron este ano a s�a 8� edici�n e, nesta ocasi�n, o xurado concedeu tres galard�ns e d�as menci�ns de honor en materia de divulgaci�n tecnol�xica e de actuaci�ns de aforro e eficiencia enerx�tica.

O Premio EnerAgen 2016 � mellor actuaci�n en materia de sensibilizaci�n e difusi�n das enerx�as renovables e/ou a eficiencia enerx�tica recaeu no Instituto Tecnol�xico e de Enerx�as Renovables ITER de Tenerife polo desenvolvemento do �Juego Multiplataforma ISLA 100%�, que de forma �did�ctica, amena e orixinal� contrib�e � divulgaci�n das tecnolox�as de xeraci�n con recursos renovables.

Na categor�a de mellor actuaci�n de mellora enerx�tica en materia de enerx�as renovables e/ou eficiencia enerx�tica o galard�n recaeu no Hospital Sant Joan de D�u, d�Esplugues de Llobregat (Barcelona) polas actuaci�ns de eficiencia enerx�tica integradas no novo Hospital de d�a. Neste sentido, o xurado reco�eceu que se trata dun proxecto �muy innovador en su concepci�n global, en el que la eficiencia enerx�tica se ha integrado como elemento principal, obteniendo ahorros muy relevantes y de notable replicabilidad en instalaciones similares�.

Finalmente, o Premio EnerAgen 2016 � mellor actuaci�n de mellora enerx�tica en materia de enerx�as renovables e/ou eficiencia enerx�tica en concellos de menos de 20.000 habitantes foi para o Concello de Hu�tor T�jar (Granada) en reco�ecemento ao plan de actuaci�ns integrais de enerx�a sostible desenvolvido no concello. O Concello desenrolou una iniciativa global dirixida ao aforro enerx�tico en t�dolos �mbitos, na que integrou diferentes tecnolox�as e logrou importantes aforros e aproveitando os recursos da zona.

Ademais, hai que destacar que o xurado decidiu este ano, de forma excepcional, e debido � elevada calidade das propostas recibidas nesta �ltima categor�a, conceder d�as menci�ns de honor. A primeira delas foi para o Concello de Aiguafreda (Barcelona) pola implantaci�n da rede de calor de biomasa con astilla procedente da xesti�n forestal local para os equipamentos do concello.

A segunda menci�n de honor foi  para o Concello de Monterrubio de la Serena (Badajoz) pola s�a Instalaci�n t�rmica de distrito con biomasa para dar servizo de calefacci�n e ACS a varios edificios de titularidade municipal.

O Instituto Catal�n de Enerx�a (ICAEN), membro de EnerAgen, foi este ano o anfitri�n destes premios anuais, que son un reco�ecemento p�blico das axencias de enerx�a �s mellores actuaci�ns en pro da sustentabilidade enerx�tica no noso pa�s.XORNADA SOBRE O FINANCIAMENTO DE PROXECTOS DE AFORRO, EFICIENCIA ENERX�TICA E ENERX�AS RENOVABLES PARA AS ADMINISTRACI�NS P�BLICAS

A Fundaci�n Axencia Enerx�tica Provincial de A Coru�a (FAEPAC) conxuntamente coa Deputaci�n Provincial de A Coru�a, organiza o pr�ximo d�a 11 de febreiro en horario de 9:00 a 14:00, no Paraninfo da Universidade da Coru�a (Maestranza n�9 15001, A Coru�a), a xornada de FINANCIAMENTO DE PROXECTOS DE AFORRO, EFICIENCIA ENERX�TICA E ENERX�AS RENOVABLES PARA AS ADMINISTRACI�NS P�BLICAS.

PROGRAMA

FOTO1������������������ FOTO2�������������������� FOTO3

Para este evento contamos co patrocinio do Banco Sabadell Gallego

Colaboran connosco:

Nesta xornada daranse a co�ecer as axudas a fondo perdido e as li�as de financiamento para inversi�ns en aforro, eficiencia enerx�tica e enerx�as renovables, �s que os concellos en particular, e a administraci�n p�blica en xeral se poden acoller a nivel europeo, nacional, auton�mico e privado, as� como as inversi�ns a trav�s das empresas de servizos enerx�ticos.

Se est� interesado en mellorar a eficiencia enerx�tica nas s�as instalaci�ns, non debe de deixar de asistir a esta interesante xornada.

Quen debe asistir?

Responsables pol�ticos de t�dolos niveis. Persoal dos departamentos de Intervenci�n. Fiscalizaci�n, Orzamentos, Contabilidade e Secretariado. Corpo t�cnico da administraci�n p�blica.

Pode inscribirse na seguinte ligaz�n: INSCRICI�N

Ligaz�n para a descarga das presentaci�ns: Descargar Presentaci�ns Ponencias


EnerAgen convoca a VIII Edici�n dos Premios Nacionais de Enerx�a

Nesta octava edici�n, premiaranse aquelas actuaci�ns desenroladas durante 2015 baixo tres categor�as, entre as que se mante�en as tradicionais de mellor actuaci�n en materia de eficiencia enerx�tica e Enerx�as Renovables e a categor�a de mellor actuaci�n de Sensibilizaci�n e Difusi�n. Como novidade, nesta octava edici�n de 2016, introduciuse unha nova categor�a dirixida exclusivamente �s actuaci�ns promovidas por concellos pequenos, de menos de 20.000 habitantes, que apostaran significativamente polo desenvolvemento sostible e para os que as axencias da enerx�a decidiron introducir unha categor�a espec�fica nesta edici�n.

Os premios estar�n dotados econ�micamente coa cantidade de 1.500 � para o ga�ador en cada unha das tres categor�as.

Os interesados - particulares, empresas, organismos e/ou asociaci�ns - poder�n presentar as s�as candidaturas nas axencias de enerx�a asociadas a EnerAgen, correspondentes ao �mbito territorial no que se desenrole a actuaci�n, ata o pr�ximo d�a 15 de febreiro.

As actuaci�ns desenroladas na comunidade aut�noma de Galicia poderanse presentar a trav�s de FAEPAC, �nica axencia enerx�tica asociada a ENERAGEN na comunidade galega.

BASES DA CONVOCATORIA

FORMULARIO SOLICITUDE

O Xoves 12 de Novembro de 2015 ENERAGEN presentou a Gu�a de Xesti�n Enerx�tica Municipal en base � Norma ISO 50001:2011

A Asociaci�n de Agencias Espa�olas de Gesti�n de la Energ�a, EnerAgen, da que forma parte FAEPAC, presentou onte a Gu�a de Xesti�n Enerx�tica Municipal en base � norma ISO 50001: 2011 

Esta gu�a foi ideada como ferramenta pr�ctica e sinxela para todos aqueles concellos que queran xestionar a enerx�a que consomen de xeito eficiente, implantando e mantendo un sistema de xesti�n enerx�tica acorde coa norma UNE-EN ISO 50001: 2011.

� mester indicar que esta Gu�a est� dirixida en especial ao equipo de goberno municipal, ao gestor enerx�tico (representante do goberno municipal), traballadores do concello e cidad�ns en xeral.

 En definitiva, a Gu�a non est� pensada para grandes especialistas en normalizaci�n, nin tampouco para expertos en Dereito Administrativo, entre outros, sen�n en concellos e traballadores municipais que aposten por levar a cabo unha xesti�n m�is eficiente da enerx�a.

Nota de prensa

Ligaz�n coa gu�a:� prema aqu�

Xornada "Europa en la Provincia de A Coru�a"

Os d�as 5 e 6 de novembro, FAEPAC participou na primera edici�n de �Europa en la Provincia de A Coru�a�, organizada pola Deputaci�n de A Coru�a. Neste encontro qu�xose xerar un espacio de co�ecemento t�cnico para os concellos que desexan participar en financiamento europeo. Creouse un foro especializado en financiamento europeo e un �escaparate� como exemplo de boas pr�cticas a nivel rexional, nacional e europeo


Chega Greenweekend VIGO


Dende FAEPAC, entidade colaboradora da iniciativa Greenweekend de apoio aos emprendedores verdes, queremos invitalo a participar neste evento �nico que est� revolucionando o sector ambiental.


Greenweekend � un evento dun fin de semana onde de xeito colaborativo crearemos proxectos sostibles que den oportunidades �s persoas e que axuden a cambiar o mundo dende o emprendemento verde.


As� ser� o GreenWeekend Vigo:

 O venres a partires das 17h presentaranse t�dalas ideas (an�mate a presentar a t�a, non hai l�mite de pouco o moi desenrolada), votaranse e formaranse os equipos de traballo.

 De s�bado a domingo a mediod�a os participantes desenrolar�n as ideas coa axuda de mentores e con varias charlas de formaci�n.

 O domingo a partires das 17h o xurado deber� valorar as ideas finalistas que se traballaron durante todo o fin de semana.


Greenweekend � ideal para t�dolos que queren aprender a lanzar ou levar o seu proxecto ao seguinte nivel, para profesionais e aut�nomos en busca de inspiraci�n e aprendizaxe e, en definitiva, para calquer persoa que quere aprender a cambiar as cousas mediante o emprendemento verde.


 Vente cunha idea (pouco, moito ou nada desenrolada) e re�ne un fant�stico equipo para traballar sobre ela.

 Vente sin idea para aprender moito ao unirte a outro equipo de traballo.

 Ven s� ou s� para rodearte da xente m�is motivada e con ga�as de cambiar as cousas...


Haber� moitos premios en especie como coworking, formaci�n, servidores web,etc

Terase toda a informaci�n e xa vos podedes rexistrar a trav�s da web:�


http://vigo.greenweekend.org


�Queres saber m�is? Mira estos VIDEOS!

 �Qu� � e c�mo funciona Greenweekend?

 Qu� opinan� os participantes dun Greenweekend?

��������� �Qu� dicen os ga�adores e os seus equipos no evento?


17 de abril de 2015. Greenweekend A Coru�a

Faepac � unha entidade colaboradora da iniciativa Greenweekend de apoio aos emprendedores verdes. Queremos convidarte a participar neste evento �nico que est� a revolucionar o sector ambiental.

Greenweekend � un evento dun fin de semana onde de maneira colaborativa crearemos proxectos sustentables que dean oportunidades �s persoas e que axuden a cambiar o mundo dende o emprendemento verde.

As� ser� o GW A Coru�a:

O venres 17 a partir das 17h presentaranse t�dalas ideas (an�mate a presentar a t�a, non hai l�mite de pouco ou moi desenvolvida), votaranse e formaranse os equipos de traballo.

De s�bado a domingo ao mediod�a os participantes desenvolver�n as ideas coa axuda de mentores e con varias charlas de formaci�n.

O domingo a partir das 17h o xurado deber� valorar as ideas finalistas que se traballaron durante todo o fin de semana.

Greenweekend � ideal para todos os que queren aprender a lanzar ou levar o seu proxecto ao seguinte nivel, para profesionais e aut�nomos en busca de inspiraci�n e aprendizaxe e, en definitiva, para calquera persoa que quere aprender a cambiar as cousas mediante o emprendemento verde.

A. Ven cunha idea (pouco, moito ou nada desenvolvida) e re�ne un fant�stico equipo para traballar sobre ela.

B. Ven sen idea para aprender moito ao unirse a outro equipo de traballo.

C. Ven si ou si para compartir con xente m�is motivada e con ganas de cambiar as cousas...

Haber� moitos premios en especie como coworking, formaci�n, servidores web,etc

Tedes toda a informaci�n e xa vos podedes rexistrar a trav�s da web:

http://acoruna.greenweekend.org

Queres saber m�is? Mira estes V�DEOS!

Que � e como funciona Greenweekend?

Que opinan os participantes dun Greenweekend?

Que din os ga�adores e os seus equipos no evento?

Animate a participar!!


Martes 18 Novembro 2014

RESULTADO DAS PROBAS DE ACCESO, E LISTAXE PROVISIONAL DE BENEFICIARIOS das bolsas para pr�cticas en empresas de Alema�a, Italia e Portugal dentro do programa Leonardo da Vinci

Beneficiarios Alema�a, descarga

Beneficiarios Italia, descarga

Beneficiarios Portugal, descarga


M�rcores 29 de Outubro 2014

LISTADO DE ADMITIDOS PARA PASAR � SEGUINTE FASE DA SELECCI�N DE TITULADOS PARA FACER PR�CTICAS EN EMPRESAS DE PORTUGAL, ALEMA�A E ITALIA


LISTADO DE ADMITIDOS, pinche aqu�

 

A DATA DE CELEBRACI�N DAS PROBAS ESCRITAS E DA ENTREVISTA PERSOAL SER� O VINDEIRO XOVES 06 DE NOVEMBRO DE 2014 EN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS

TODAS AS PERSOAS QUE QUERAN FACER AS PROBAS TER�N QUE ESTAR �S 9:00 DA MA�� E LEVAR O DNI.

As persoas que soliciten a beca en distintos pa�ses ter�n que facer a proba de idioma de t�dolos pa�ses aos que quera optar

LUGAR DE CELEBRACI�N DAS PROBAS:

Conservatorio Profesional de M�sica de As Pontes

Avda. As Veigas s/n

15320 As Pontes de Garc�a Rodr�guez

A Coru�a

C�MO CHEGAR:

http://conservatorio.aspontes.org/index.php?paxina=o.centro_como.chegar
Venres 03 de Outubro 2014

�BRESE A CONVOCATORIA PARA A REALIZACI�N DE PR�CTICAS EN EMPRESAS DE ALEMA�A, ITALIA� E BRAGA (Portugal), dentro do programa Leonardo da Vinci xestionado por FAEPAC.


Per�odo de entrega de documentaci�n para optar a estas becas ata o 17 de Outubro de 2014 (inclu�do).�


Toda a informaci�n relacionada coa solicitude das becas pode atopala nos seguintes enlaces:�


Convocatoria Braga (Portugal)

Convocatoria Alema�a

Convocatoria Italia

Solicitude

CV formato Europass

Todos aqueles que desexen optar a calquera das becas para Italia, Alema�a ou Portugal, s� te�en que entregar un formulario de inscripci�n, indicando nel os pa�ses aos que opta po��ndoos por orde de preferencia

** Todos aqueles que xa te�an enviada a FAEPAC a informaci�n sobre CV e t�tulos anteriormente, s� ter�n que mandar a solicitude cumprimentada e a informaci�n adicional que desexen engadir ao seu expediente (indicando dentro do sobre que o resto da informaci�n xa est� en poder de FAEPAC)
RESULTADO DAS PROBAS DE ACCESO, E LISTAXE DE BENEFICIARIOS de bolsas para pr�cticas en empresas de Alema�a, Reino Unido e Braga (Portugal) dentro do programa Leonardo Davinci

Descarga


LISTAXE DE ADMITIDOS E DATA DAS PROBAS DE ACCESO, para a convocatoria de bolsas para pr�cticas en empresas de Alema�a, Reino Unido e Braga (Portugal) dentro do programa Leonardo Davinci


Xoves 17 Xullo 2014

�BRESE A CONVOCATORIA PARA A REALIZACI�N DE PR�CTICAS EN EMPRESAS DE ALEMA�A, REINO UNIDO E BRAGA (Portugal), dentro do programa Leonardo da Vinci xestionado por FAEPAC.


Per�odo de entrega de documentaci�n para optar a estas becas ata o 15 de Agosto (inclu�do).�


Toda a informaci�n relacionada coa solicitude das becas pode atopala nos seguintes enlaces:

Convocatoria Braga (Portugal)

Convocatoria Reino Unido

Convocatoria Alema�a

Solicitude

CV formato Europass

Todos aqueles que desexen optar a calquera das becas para Reino Unido, Alema�a ou Portugal, s� te�en que entregar un formulario de inscripci�n, indicando nel os pa�ses aos que opta po��ndoos por orde de preferencia

** Todos aqueles que xa te�an enviada a FAEPAC a informaci�n sobre CV e t�tulos anteriormente, s� ter�n que mandar a solicitude cumprimentada e a informaci�n adicional que desexen engadir ao seu expediente (indicando dentro do sobre que o resto da informaci�n xa est� en poder de FAEPAC)


Martes 03 de Xu�o de 2014

Publ�case o listado de admitidos para a realizaci�n das mobilidades de 13 semanas a Reino Unido, Holanda e Italia, dentro do programa Leonardo da Vinci promovido por FAEPAC

Para baixarse o listado pinche aqu� --> listado

Ao longo da ma�� as persoas selecionadas recibir�n un correo electr�nico solicit�ndolles informaci�n adicional


Venres 16 Maio de 2014

LISTADO DE ADMITIDOS PARA PASAR � SEGUINTE FASE DA SELECCI�N DE TITULADOS PARA FACER PR�CTICAS EN EMPRESAS DE REINO UNIDO, PA�SES BAIXOS E ITALIA

(venres 16 de Maio de 2014)

LISTADO DE ADMITIDOS

A DATA DE CELEBRACI�N DAS PROBAS ESCRITAS E DA ENTREVISTA PERSOAL SER� O VINDEIRO XOVES 22 DE MAIO DE 2014 EN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS

TODAS AS PERSOAS QUE QUERAN FACER AS PROBAS TER�N QUE ESTAR �S 9:00 DA MA�� E LEVAR O DNI.

LUGAR DE CELEBRACI�N DAS PROBAS:

Conservatorio Profesional de M�sica de As Pontes

Avda. As Veigas s/n

15320 As Pontes de Garc�a Rodr�guez

A Coru�a

C�MO CHEGAR:

http://conservatorio.aspontes.org/index.php?paxina=o.centro_como.chegarAXUDAS P�RA CALDEIRAS ESTUFAS E COCI�AS DE BIOMASA

(Xoves, 15 de maio de 2014)

Hoxe, 15 de xaneiro de 2014, publicase no DOG a orde de axudas que a Axencia Galega para o Desenrolo Rural (AGADER, habilita para a instalaci�n de equipamentos t�rmicos con biomasa como combustible,

Est� dirixida � instalaci�n de novos equipos, ou a� substituci�n de xeradores de calor existentes, por outros que usen a biomasa como combustible.

O prazo de solicitude remata o 16 de xu�o, e o prazo para xustificar os investimentos remata o 31 de outubro.

Estas axudas poden ser solicitadas por particulares, PEMEs, e administraci�n p�blica.

M�is informaci�n en�Agader

Ligaz�n � orde no DOG

�brese a convocatoria para� a realizaci�n de 13 semanas de pr�cticas en empresas de Holanda, dentro do programa Leonardo da Vinci.
Per�odo de entrega de documentaci�n para optar a estas becas do 24 de Abril ata o 9 de Maio de 2014 (ambos inclu�dos).
Toda a informaci�n relacionada coa solicitude das becas pode atopalas nos seguintes enlaces:

Convocatoria

Solicitude

CV formato Europass

Todos aqueles que desexen optar a calquera das becas para Reino Unido, Italia e Pa�ses Baixos, s� te�en que entregar un formulario de inscripci�n, indicando nel os pa�ses aos que opta po��ndoos por orde de preferencia

�brese a convocatoria para� a realizaci�n de 13 semanas de pr�cticas en empresas de Reino Unido e Italia, dentro do programa Leonardo da Vinci.
Per�odo de entrega de documentaci�n para optar a estas becas do 24 de Abril ata o 9 de Maio de 2014 (ambos inclu�dos).
Toda a informaci�n relacionada coa solicitude das becas pode atopalas nos seguintes enlaces:

Convocatoria

Solicitude

CV formato EuropassM�rcores 16 de Abril de 2014


II Congreso ACLUXEGA. Eficiencia Enerx�tica e Reactivaci�n Econ�mica: Xeotermia e outras tecnolox�as
.
No congreso participar�n instituci�ns, entidades, asociaci�ns e expertos nacionais e internacionais relacionados coa xeotermia e o sector das enerx�as renovables, afondando de xeito especial na xeotermia, pero extendendo o marco do congreso a outros tipos de enerx�as, para co�ecer a realidade e as perspectivas de futuro e promover a colaboraci�n de todo o sector e o seu entorno.
Para m�is informaci�n do congreso pinche na seguinte ligaz�n: congreso ACLUXEGA


  • � O pasado 25 de marzo saiu, con destino � illa de Malta, a primeira mobilidade pertencente ao proxecto Leonardo PLM. En breve publicaremos as seguintes convocatoriasUtilidades
EnerAxenda EnerAxenda

Enxeo EnerxeticoEnerEnxeo
Solucins enxeosas a problemas cotis grazas s enerxas limpas...

Aprender xogando...
Aprender xogando
CURSO_ACLUXEGA.png

datos_economicos.jpg


© FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
Enderezo: Casa da Enerxía, Rúa Alcalde José Vilaboy Pajón, s/n. 15320 As Pontes (A Coruña)
Teléfono (+34) 981 102 111 - correo electrónico: info@faepac.org
Exención de responsabilidade: O contido deste sitio s compromete ao seu autor e non reflexa necesariamente a opinión das Comunidades Europeas. A Comisin Europea non responsábel da utilización que se poida dar á informacin que figura no mesmo. MÁIS INFORMACIÓN